31.3.13

Tải tài liệu: Bản tiếng Việt 


Ngày 3/6/2011, tại Hà Nội, Vụ Năng lượng (Bộ Công Tthương) và Tổ chức Phát triển Đức (GIZ) đã phối hợp tổ chức Hội thảo giới thiệu cuốn “Sổ tay Thông tin về đầu tư vào ngành Năng lượng gió tại Việt Nam”.

Ông Phạm Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Năng lượng và bà Angelika Wsielke, Cố vấn trưởng Dự án Năng lượng gió GIZ đã khai mạc Hội thảo.

Dự án Năng lượng gió GIZ do Bộ Năng lượng, Bảo tồn tự nhiên và An toàn hạt nhân – CHLB Đức tài trợ. Dự án đã hoạt động 3 năm, hỗ trợ xây dựng Khung pháp lý cho điện gió nối lưới tại Việt Nam. Cuốn sổ tay cung cấp những thông tin cần thiết về cơ chế pháp lý hiện hành và những hỗ trợ của Chính phủ cho các nhà đầu tư điện gió tại Việt Nam. Cuốn sổ tay cũng đề cập những thông tin quan trọng liên quan đến quy trình đầu tư và các phương án tài chính. Bản Dự thảo Quyết định về quản lý các dự án điện gió tại Việt Nam vừa được trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bài trình bày của TS. Nguyễn Quốc Khánh giới thiệu về cuốn sổ tay