2.4.13
Bài trình bày của Ông.Nguyễn Ngọc Tân trong buổi nói chuyện "Các vấn đề điện gió tại Việt Nam" do Thời báo Kinh tế Sài Gòn và Trung tâm kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương tổ chức


NỘI DUNG

1. Tổng quát.
2. Sự phát triển của công nghệ tua-bin điện gió.
3. Sơ lược về kỹ thuật.
4. Thất thóat cơ năng.
5. Phân tích và xác định tiềm năng gió, dự toán sản lượng điện.
6. Chuẩn mực so sánh trong đầu tư trang trại điện gió.
7. Cánh đồng điện gío lắp đặt trên đất liền.
8. Trang trại điện gío lắp đặt trên biển.
9. Tích trữ năng lượng từ gió.
10. Thử nghiệm điện gió với những công nghệ khác.
11. Thị trường điện gió Việt Nam.
12. Tua-bin điện gió và kinh phí đầu tư.
13. Đọan phim ngắn về điện mặt trời và điện gió.
14. Thảo luận.