3.4.13
Dự án MEET-BIS Việt Nam đang cần tuyển chuyên gia tư vấn đánh giá tác động môi trường của dự án trong ngành tiết kiệm năng lượng và nước. Hạn nhận hồ sơ 14 tháng 4 năm 2013.

Thông tin chi tiết, mời xem Điều khoản tham chiếu (TOR)