29.4.13
Nhiệm vụ:
Thực hiện các công việc chuyên môn về kiểm toán năng lượng, tư vấn tiết kiệm năng lượng, quản lý năng lượng.
1. Thực hiện kiểm toán năng lượng
a. Lên kế hoạch và triển khai kiểm toán năng lượng
b. Khảo sát hiện trạng tiêu thụ năng lượng của doanh nghiệp khách hàng.
c. Tiến hành đo đạc tiêu thụ năng lượng thực tế
d. Lập báo cáo kiểm toán năng lượng trong đó có đề xuất các biện pháp tiết kiệm năng lượng và tính toán hiệu quả kinh tế kỹ thuật phương án đầu tư các biện pháp này.

2. Tham gia các dự án tư vấn kỹ thuật:
a. Tham gia các dự án tư vấn, khảo sát thị trường, nâng cao năng lực của công ty
b. Phối hợp với cán bộ quản lý dự án trong nước và quốc tế.
c. Dịch các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành.

3. Hỗ trợ kinh doanh:
a. Hỗ trợ bộ phận kinh doanh lập các đề xuất kỹ thuật, bản chào giá….
b. Tham gia vào các cuộc gặp khách hàng cùng với bộ phận kinh doanh
c. Tham vấn kỹ thuật cho bộ phận kinh doanh
d. Phối hợp với các bộ phận khác của công ty

Yêu cầu:
Trình độ :Đại học hoặc Thạc sỹ
Chuyên ngành: Kỹ thuật Nhiệt, Nhiệt Công nghiệp, Quản lý năng lượng
Chứng chỉ : Hành nghề kiểm toán năng lượng cho Bộ Công Thương cấp là lợi thế
Kinh nghiệm : 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn
Kiến thức :Có kiến thức về các sản phẩm, dịch vụ và lĩnh vực hoạt động của Công ty
Kỹ năng :Tin học văn phòng thành thạo. Nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh thành thạo
Khả năng : Làm việc độc lập, theo nhóm. Sắp xếp, tổ chức công việc khoa học
Lợi thế Thu nhập hấp dẫn. Có cơ hội phát triển và được đào tạo bởi các chuyên gia trong và ngoài nước.

Đây là công việc toàn thời gian (5 ngày/tuần) làm việc tại Hà Nội. Để biết thêm thông tin về RCEE-NIRAS, mời xem tại www.rcee.org.vn . Để biết thêm thông tin về NIRAS, mời xem tại www.niras.com
Xin mời gửi thư quan tâm và lý lịch bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh qua email tới ông Vũ Tiến Đạt (dat.vu@rcee.org.vn) trước ngày 10 tháng 6 năm 2013. Chỉ những ứng cử viên lọt qua vòng sơ tuyển hồ sơ mới được thông báo.