24.4.13
Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV Việt Nam) tuyển một thực tập sinh cho Hợp phần Năng lượng tái tạo từ phụ phẩm lúa gạo.

Yêu cầu: Có bằng tốt nghiệp Đại học về một trong những lĩnh vực: Năng lượng, Nhiệt, Cơ khí, Môi trường hoặc một ngành tương đương.
Thời gian thực tập: 3 tháng, (ít nhất 48 ngày)
Thời hạn nộp hồ sơ: 15-05-2013

Thông tin chi tiết, mời xem tại đây