15.4.13
Trung tâm Quang điện quốc gia (NCPC), thuộc Phòng nghiên cứu Năng lượng tái tạo quốc gia Mỹ (NREL) vừa công bố các kết quả nghiên cứu mới nhất về hiệu suất pin mặt trời năm 2013. Đồ thị dưới đây tổng hợp các hiệu suất pin mặt trời từ 1975 tới nay. Bản cập nhật tháng 3/2013.

Bản phân giải cao, xem tại đây (4,86MB, JPG)