13.5.13
Ngày 9/5, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp – Bộ Công Thương đã phối hợp với Hội sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam và Hiệp hội Năng lượng Việt Nam tổ chức “Diễn đàn Năng lượng và Dầu khí Việt Nam".

Các đại biểu tại Diễn đàn Năng lượng và Dầu khí. Đầu tư và Phát triển bền vững

Diễn đàn thu hút sự tham gia đông đảo của các chuyên gia kinh tế, nhà quản lý, đại diện các nhà đầu tư trong nước và quốc tế và các bộ ngành liên quan.

Các ý kiến tại diễn đàn cùng tập trung thảo luận tầm nhìn quốc gia đối với việc cung cấp và sử dụng năng lượng, dầu khí và các giải pháp cho Việt Nam đạt được sự phát triển bền vững; nâng cao nhận thức sử dụng tiết kiệm năng lượng của các doanh nghiệp và cộng đồng xã hội; động viên các doanh nghiệp có nhiều nỗ lực trong phát triển kinh doanh gắn với việc tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường; sử dụng tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững nguồn năng lượng dầu khí trong tương lai…

Theo TS. Dương Đình Giám, Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược chính sách công nghiệp, Bộ Công thương: Hiện nay, an ninh năng lượng là mối quan tâm của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới cũng như của Việt Nam. Để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trên phương diện tổng thể cần ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có cường độ năng lượng thấp, thực hiện giải pháp thay thế các thiết bị hiệu suất thấp, áp dụng công nghệ mới, sản xuất các trang thiết bị hiệu suất cao, khuyến khích thuế cho các doanh nghệp tiết kiệm năng lượng… Đồng thời, với ngành điện cần phấn đấu giảm tổn thất điện năng trong quá trình sản xuất, truyền tải và phân phối điện xuống dưới 8%.

TS. Trần Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA) thì cho rằng: Ngành năng lượng Việt Nam đang thiếu một quy hoạch tổng thể Hệ thống năng lượng quốc gia. Các quy hoạch phân ngành Điện, Than, Dầu - khí, Năng lượng mới và tái tạo được xây dựng riêng rẽ (khi chưa có Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia), vì vậy đã thể hiện sự thiếu đồng bộ và tính thống nhất chưa cao. Bên cạnh đó các tư liệu, số liệu phục vụ quy hoạch còn thiếu thống nhất, về cơ cấu, tỷ lệ đầu tư cũng chưa hợp lý giữa các phân ngành, giữa các giai đoạn quy hoạch. Vì vậy theo TS. Trần Viết Ngãi, thời gian Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực hợp lý là phải sau thời gian phê duyệt quy hoạch phát triển các phân ngành năng lượng sơ cấp như than, dầu khí và quy hoạch phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo, vì như vậy sẽ đảm bảo được độ tin cậy; đồng thời phải tổ chức xây dựng đồng bộ là 10 năm giống nhau có định hướng cho 10 năm tiếp theo cũng như phát triển bền vững ngành năng lượng và dầu khí Việt Nam.

Nguồn: KimDung/CPV.ORG.VN