29.8.13
Đến năm 2015, 100% các công trình giao thông, không gian công cộng xây dựng mới sử dụng các sản phẩm chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện. Khuyến khích sử dụng thiết bị, nguồn sáng sử dụng năng lượng mặt trời đạt tiêu chuẩn tại các đô thị.
Đến năm 2025, phấn đấu 100% các công trình giao thông, không gian công cộng và quảng cáo tại các đô thị sử dụng các sản phẩm chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện; trong đó từ 30-50% các công trình sử dụng đèn năng lượng mặt trời đạt tiêu chuẩn.


Đây là những mục tiêu phát triển chiếu sáng đô thị của Việt Nam đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1874/QĐ-TTg.

Một trong những giải pháp đầu tiên được đưa ra là lập quy hoạch, kế hoạch đầu tư, phát triển hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị. Về nguồn vốn, định hướng phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị xác định việc ưu tiên nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương, địa phương để phát triển chiếu sáng công cộng đô thị.

Đồng thời, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị với các hình thức khác nhau; có cơ chế chính sách huy động vốn góp của người dân và nhà nước cùng thực hiện đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp chiếu sáng ngõ, hẻm trong đô thị...
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý thay thế một số tiểu dự án thuộc dự án Truyền tải điện miền Bắc mở rộng, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Bộ Công Thương và EVN chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyêt việc thay thế nêu trên; đồng thời chỉ đạo Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các hoạt động của dự án theo đúng kế hoạch, bảo đảm hiệu quả đầu tư.
Dự án Truyền tải điện miền Bắc mở rộng có tổng trị giá 360 triệu USD được ADB tài trợ từ nguồn vốn vay thông thường, thời hạn vay 25 năm, trong đó có 5 năm ân hạn. Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao chất lượng và độ tin cậy của hệ thống truyền tải điện thông qua việc gỡ bỏ những ách tắc, giảm thiểu tổn thất điện năng và tăng cường hiệu quả sử dụng của các dự án điện đang hoạt động và các dự án đang chuẩn bị đầu tư.