16.9.13
-----Original Message-----
From: Hanh Bui <
hanhbui@vef.gov>
To: 
activity@iop.vast.ac.vn
Date: Fri, 13 Sep 2013 15:37:19 +0700
Subject: VEF provides 40 Graduate Fellowships in 2015 / 40 suất học bổng toàn phần VEF cho năm học 2015

Dear Sir/Madam,
The Vietnam Education Foundation - VEF (www.vef.gov) Fellowship Program, funded by the U.S. Government, brings Vietnamese nationals to the United States for graduate degree programs on the sciences (natural, physical, and environmental), technology (including information technology), engineering, mathematics, and medicine (including public health and health sciences).

We are pleased to announce a new application cycle of the VEF Fellowship Program for the 2015 Cohort. There will be 40 Master's/Doctorate Fellowships with full financial support through a cost-sharing agreement between VEF and U.S. universities available.
APPLICATION PERIOD: Applications will be available ONLY online at VEF website at:https://application.vef.gov/2015/
ONLY from 10:00 a.m., December 10, 2013, 
to 10:00 a.m., April 10, 2014 (Vietnam time zone).

For further details, please refer to the program announcement at: http://home.vef.gov/details.php?mid=6&cid=362
Thank you for your support to VEF over the years and please share this email with potential candidates.
Sincerely,
The VEF Team (Email: vef2015@vef.gov)
SUBSCRIBE
Please click http://home.vef.gov/newsletter.php to subscribe your email address to the VEF Mailing List.
UNSUBSCRIBE
Please click http://home.vef.gov/newsletter_unsub.php?txtProgram=Fellowship to remove your email address from the VEF Mailing List.
  
****************************

Thưa Quý Ông/Bà,

Chương trình Học bổng của Quỹ Giáo dục Việt Nam - VEF (www.vef.gov), được tài trợ bởi Chính phủ Hoa Kỳ, đưa công dân Việt Nam sang học các chương trình sau đại học tại Hoa Kỳ trong các ngành khoa học (tự nhiên, vật chất và môi trường), công nghệ (bao gồm công nghệ thông tin), kỹ thuật, toán học và y tế (bao gồm y tế công cộng và khoa học sức khỏe).

VEF xin trân trọng thông báo quy trình tuyển chọn Học bổng VEF năm học 2015 với 40 suất học bổng thạc sỹ/tiến sỹ toàn phần thông qua hình thức chia sẻ tài chính giữa VEF với các trường đại học Hoa Kỳ.

THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ: CHỈ chấp nhận hồ sơ trực tuyến trên trang web của VEF tại địa chỉ:https://application.vef.gov/2015/
Hồ Sơ CHỈ được mở từ 10 giờ 00 sáng ngày 10 tháng 12 năm 2013, 
đến 10 giờ 00 sáng ngày 10 tháng 4 năm 2014 (theo giờ Việt Nam).

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập địa chỉ: http://home.vef.gov/details.php?mid=6&cid=362

Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ mà quý vị đã dành cho VEF trong suốt thời gian qua và kính mong quý vị chuyển thông báo này tới các ứng viên tiềm năng.

Trân trọng,
Nhóm thực hiện chương trình VEF (Email: vef2015@vef.gov)
ĐĂNG KÝ
Bấm vào link http://home.vef.gov/newsletter.php để đăng ký vào danh sách email của VEF.

XÓA THÔNG TIN

Bấm vào link http://home.vef.gov/newsletter_unsub.php?txtProgram=Fellowship để xóa địa chỉ email của mình khỏi danh sách email của VEF.