22.9.13
Ngày 26/8/2013, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghệ Liên bang Đức, Philipp Rösler, đã chính thức khách thành khu điện gió ngoài khơi có tên "BARD Offshore 1" lớn nhất của Đức.

Công trường xây dựng trang trại Bard Offshore 1 gồm 80 tuabin gió, mỗi chiếc công suất 5MW

Khu điện gió này nằm cách đảo Borkum (Basse-Saxe) khoảng 100 km và ở nơi có độ sâu 40 m, được xây dựng và quản lý bởi công ty Bard của Đức. Khu điện gió có tổng cộng  80 tua-bin gió với công suất mỗi tua-bin là 5 MW và như vậy tổng công suất là 400 MW, có thể cung cấp điện cho hơn 400.000 hộ gia đình; các tua bin gió đầu tiên trên thực tế đã được kết nối với lưới điện trong năm 2010, và hiện nay toàn bộ các tua-bin còn lại đã đi vào hoạt động.

Theo ông Philipp Rösler, "BARD Offshore 1" là một bằng chứng cho thấy những thách thức công nghệ của ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi có thể được giải quyết. Cho đến nay, chưa có một dự án điện gió ngoài khơi nào có độ sâu cũng như khoảng cách xa bờ như dự án này của Đức. Bộ trưởng Philipp Rösler cũng nhấn mạnh rằng năng lượng gió ngoài khơi là một điểm quan trọng trong chính sách năng lượng của Chính phủ liên bang. Ông Philipp Rösler cũng coi việc khánh thành khu điện gió này là "một thành tựu giúp gia tăng niềm tin vào khả năng khai thác năng lượng gió ngoài khơi, nhằm xác lập một tỷ lệ hợp lý của năng lượng gió trong số các nguồn năng lượng tái tạo". Bộ trưởng Đức cũng nhấn mạnh tác động kinh tế tích cực của công trình này đối với toàn bộ ngành công nghiệp của Đức, bởi toàn bộ thiết bị đều được sản xuất tại Đức.

Bên cạnh "BARD Offshore 1", khu điện gió ngoài khơi khác của Đức ở biển Bắc là "Alpha Ventus" đang hoạt từ năm 2010, chủ yếu là phục vụ nghiên cứu và được tài trợ bởi Chính phủ liên bang. Trong biển Baltic, khu điện gió ngoài khơi "Baltic 1", theo tên gọi của công ty EnBW (Đức), cũng hoạt động từ năm 2011, đó là khu điện gió tương đối nhỏ, chỉ có 21 tua-bin gió với tổng công suất 48 MW.

Theo Chiến lược năng lượng của Chính phủ liên bang Đức, từ nay đến năm 2030, các khu điện gió của nước này sẽ đạt tổng suất tổng 25.000 MW, với mức đầu tư ước tính là 75 tỷ euro.

Nguồn: http://www.vista.gov.vn