11.9.13

Bối cảnh
Caritas đã khởi động Dự án “Phát triển xe điện hai bánh và năng lượng mặt trời tại các thành phố của Việt Nam:  Dự án thí điểm tại Hà Nội”. Mục tiêu tổng thể của dự án là góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam bằng các giải pháp công nghệ giảm lượng khí CO2, đồng thời hỗ trợ  phương án kinh doanh hiệu quả cho người nghèo và người khuyết tật. Dự án có hai mục tiêu:
  1. Nâng cao kiến thức và nhận thức của các đối tượng liên quan bằng cách truyền thông các phương án khả thi và sáng tạo về năng lượng tái tạo (thông qua việc thúc đẩy sử dụng xe đạp điện  điện và năng lượng mặt trời);
  2. Đưa ra  một mô hình kinh doanh hiệu quả và sáng tạo,  kết hợp giữa phát triển công nghệ xe đạp điện và việc kinh doanh phục vụ người nghèo.
Thời gian thực hiện dự án là 18 tháng, từ tháng Tư năm 2013 đến hết tháng Chín năm 2014. Các nhóm mục tiêu bao gồm học sinh THPT, sinh viên đại học, phụ huynh học sinh, người nghèo và người khuyết tật, các nhà hoạch định chính sách/Chính phủ Việt Nam, các Tổ chức Xã hội dân sự và các công dân sống tại Hà Nội. Một nghiên cứu cơ sở đã được thực hiện vào tháng Năm năm 2013. Một nghiên cứu khả thi đã được thực hiện vào tháng Bảy và Tám năm 2013. Nghiên cứu này đã  đánh giá khả năng bền vững của Doanh nghiệp Xã hội cho thuê xe đạp điện sử dụng các Trạm  mặt trời,  một nguồn năng lượng tái tạo và công nghệ sáng tạo để nạp ắc quy cho xe đạp điện.
Căn cứ vào kết quả của Nghiên cứu khả thi, một Dự án thí điểm đang được thiết kế. Dự án thí điểm sẽ có ba hợp phần:
  1. Hợp phần 1: Truyền thông về  năng lượng tái tạo, công nghệ năng lượng mặt trời, xe điện hai bánh và doanh nghiệp xã hội cho  các nhóm mục tiêu tại Hà Nội. Caritas là đơn vị thực hiện.
  2. Hợp phần 2: Lắp đặt và vận hành hai Trạm điện mặt trời tại một trường THPT  và một trường Đại học tại Hà Nội. Các đối tác thực hiện đã được xác định.
  3. Hợp phần 3: Thành lập một doanh nghiệp xã hội để tiến hành kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến xe đạp điện và tạo cơ hội phát triển  cho người nghèo và người khuyết tật tại Hà Nội.
Caritas đang tìm kiếm một đối tác có năng lực để thực hiện Hợp phần 3 của dự án. Hợp phần 3 sẽ nhận được sự hỗ trợ từ Hợp phần 1 và 2.

Mục tiêu
Mục tiêu của Thư kêu gọi Đối tác kinh doanh này là nhằm  xác định tổ chức phù hợp để thực hiện Hợp phần 3 của Dự án thí điểm.

Những đối tượng nào có thể tham gia?
Tiêu chí  hợp lệ
Ứng viên phải có ít nhất một trong những tư cách pháp nhân sau đây để được xem xét đánh giá:
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn  và Công ty tư nhân đăng ký và hoạt động tại Việt Nam
- Công ty cổ phần (CTCP) đăng ký và hoạt động tại Việt Nam
- Hợp tác xã đăng ký hoạt động tại Việt Nam
- Doanh nhân xã hội là người Việt Nam hoặc người nước ngoài hội đủ điều kiện cho việc mở một doanh nghiệp ở Việt Nam

Tiêu chí đánh giá
Các tiêu chí sau sẽ được sử dụng để đánh giá các yếu tố chính của việc kêu gọi Đối tác kinh doanh:
- Phù hợp với tiêu chí hợp  lệ
-  Tính đổi mới và sáng tạo- Tính khả thi bền vững dài hạn về kinh doanh
- Mức độ tham gia của người dân có hoàn cảnh  khó khăn và người khuyết tật trong dự án
- Hiệu quả về chi phí đầu tư: Việc đánh giá tác động xã hội cần được xem xét nghiêm túc trong dự án.
-
Khả năng nhân rộng dự án : Những dự án chứng minh được tiềm năng mở rộng quy mô sẽ được đánh giá tích cực.
- Năng lực kinh doanh (tài chính, tổ chức nguồn nhân lực) để thực hiện đầu tư cần thiết cho doanh nghiệp xã hội.

Làm thế nào để nộp đơn?
Thư kêu gọi đối tác kinh doanh này được thực hiện theo hai bước;
Bước 1: Các ứng viên sẽ nộp các tài liệu sau đây:
1. Thư thể hiện sự quan tâm đối với dự án
2. Hồ sơ tổ chức của ứng viên (xem Phụ lục 1)
3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Ứng viên phải nộp những tài liệu này (bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh) vào địa chỉ mail Vietnam@caritas.ch  và cc cho mail toan@caritas.ch  chậm nhất vào lúc 17:00 ngày 17 tháng 09 2013.
Thư
thể hiện sự quan tâm phải ghi rõ động lực và lý do tại sao tổ chức này là thích hợp nhất để thực hiện việc kinh doanh.
Các Hồ sơ tham gia  sẽ được xem xét dựa trên việc đánh giá ba tài liệu trên ứng viên thành công sẽ được mời tham gia  Bước 2.
Bước 2: Sau khi được Caritas mời tham gia Bước 2 của quá trình nộp đơn, ứng viên sẽ xây dựng một Kế hoạch kinh doanh (bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh), nộp cho Caritas chậm nhất là vào 17:00 ngày 30 tháng 9 năm 2013. Kế hoạch kinh doanh phải được nộp trong một phong bì dán kín cho Văn phòng Caritas Thụy Sĩ tại Việt Nam, Phòng 120, Tòa nhà A, Khách sạn La Thành, 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
Caritas sẽ cung cấp cho các ứng viên những tài liệu dự án sau đây:
- Đề xuất dự án của dự án “Phát triển xe điện hai bánh và năng lượng mặt trời tại các thành phố của Việt Nam: Dự án thí điểm  tại Hà Nội.
- Báo cáo Điều tra cơ bản.
- Báo cáo Nghiên cứu khả thi.
- Một Mẫu đề cương Kế hoạch kinh doanh

Hỗ trợ tài chính từ Caritas
Caritas sẽ hỗ trợ tài chính để Doanh nghiệp Xã hội thực hiện dự án. Hỗ trợ tài chính tối đa cho Hợp phần 3  125.000 USD. Khoản hỗ trợ này được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 09 năm 2014 thông qua Hợp đồng hợp tác.

Các thông tin khác
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên lạc với Giám đốc Dự án của  Caritas: Ông Nguyễn Mạnh Toàn, Điện thoại: 04 37623358;