10.10.13
Trong xu thế sử dụng năng lượng sạch và tiết kiệm điện, nhóm dự án Green-Biz 2013 đã cho mắt “Sổ tay sản phẩm xanh”. Sổ tay Sản phẩm Xanh cung cấp các thông tin và giải pháp để người tiêu dùng Việt Nam, qua đó, người tiêu dùng có thể tìm thấy địa chỉ tin cậy của những nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm và dịch vụ xanh, sử dụng năng lượng sạch hiệu quả. Sổ tay cũng được trình bày dễ hiểu, khách hàng quan tâm có thể dễ dàng nắm bắt được thông tin, ưu nhược điểm của sản phẩm.


Sổ tay sản phẩm xanh là cuốn cẩm nang về sản phẩm ứng dụng năng lượng sạch cho người tiêu dùng ở Việt Nam, các công ty xây dựng và kỹ thuật, kiến trúc sư, các nhà sản xuất, doanh nghiệp và các tổ chức giáo dục đại học. Thông tin về sản phẩm và dịch vụ trong cuốn sổ tay được xuất bản lần này cũng rất đa dạng, phong phú, cung cấp cho người tiêu dùng đầy đủ những thông tin cần thiết để có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Xem sổ tay, vui lòng tải tại đây.