14.11.13
Văn phòng Phát triển kinh tế Ninh Thuận đăng tải kêu gọi đầu tư dự án Điện mặt trời với thông tin như sau:

1. Tên dự án: CÁC DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI
2. Mã số dự án: NNMM03

3. Mục tiêu đầu tư: Khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng mặt trời tại tỉnh Ninh Thuận, cung cấp nguồn năng lượng sạch cho địa phương và cả nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Hình thức đầu tư: Trong nước, liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài.

5. Quy mô dự kiến:

5.1. Công suất dự kiến: Công suất mỗi nhà máy khoảng 30-50 MW, tổng công suất các khu vực có tiềm năng năng lượng mặt trời dự kiến khoảng 400 MW;

5.2. Tổng vốn đầu tư dự kiến: Khoảng 80-120 triệu USD/nhà máy (tương đương 1.600 - 2.500 tỷ đồng).

5.3. Diện tích đất dự kiến sử dụng: Khu vực có tiềm năng điện mặt trời (Diện tích đất khảo sát) khoảng 5.000 ha.

6. Thông tin địa điểm dự án

6.1. Địa điểm đầu tư: Địa bàn các huyện, tỉnh Ninh Thuận

6.2. Điều kiện thuận lợi :

Ninh Thuận thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, có khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình với đặc trưng khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh. Nhiệt độ trung bình hàng năm từ 26-27oC . Lượng mưa trung bình 700-800 mm ở Phan Rang và tăng dần đến trên 1.100 mm ở miền núi.

Tỉnh Ninh Thuận có độ cao mặt trời lớn, thời gian chiếu sáng dài và đồng đều nên có điều kiện tiếp nhận hàng năm một lượng bức xạ mặt trời rất lớn: trên 230 kcal/cm2, trong đó tháng ít nhất cũng 14 kcal/cm2. Số giờ nắng trung bình cả năm trong khoảng 2.600-2.800h, phân bố tương đối điều hòa quanh năm. Trừ những ngày có mưa rào, có thể nói hơn 90% số ngày trong năm có thể sử dụng được năng lượng mặt trời. Số tháng nắng trong năm: 9 tháng/năm (tương đương 200 ngày nắng/năm). Tổng lượng bức xạ rất lớn 238 kcal/cm2. Vì vậy, Ninh Thuận được đánh giá là tỉnh có tiềm năng năng lượng mặt trời lớn nhất trong nước. Trong đó đặc biệt ở khu vực huyện Ninh Phước và Thuận Nam có tiềm năng năng lượng mặt trời rất lớn. Đây là vùng có thể khai thác tiềm năng năng lượng mặt trời có hiệu quả.

7. Chính sách ưu đãi đầu tư:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời hạn 15 năm, thời gian tính liên tục từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư; đồng thời được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo. Thời gian tính miễn, giảm thuế được thực hiện theo quy định tại Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Tiền thuê đất: Dự án được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 142/2005/NĐ-CP về tiền thuê đất, thuê mặt nước.

- Thuế nhập khẩu: Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của Doanh nghiệp, theo quy định tại Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Tham khảo thêm: