14.11.13
Video giới thiệu về điện gió Bạc Liêu và chính sách ưu đãi giá điện gió của Việt Nam.
Bài gốc đăng trên trang Truyền hình Vĩnh Long