3.11.13
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông báo tuyển dụng các đối tượng là công dân Việt Nam, có đủ năng lực hành vi dân sự, có đủ sức khỏe, tuổi đời không quá 35 và đáp ứng các tiêu chuẩn yêu cầu và trình độ năng lực, phù hợp với ngành nghề công việc cần tuyển dụng. Các vị trí công việc cần tuyển dụng gồm:
1. Kỹ sư Nhiệt điện: Số lượng 08 người
Vị trí công việc dự kiến: Các chức danh vận hành chính trong dây chuyền sản xuất điện;
Trình độ chuyên môn : Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Nhiệt điện;

2. Công nhân vận hành thiết bị lò hơi, tua bin: Số lượng: 25 người
Vị trí công việc dự kiến: Các chức danh Vận hành thiết bị lò hơi, tua bin nhà máy nhiệt điện.
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung cấp nghề trở lên về chuyên ngành Nhiệt điện;

3. Công nhân Vận hành các thiết bị Hoá nhà máy Nhiệt điện:Số lượng: 05 người
Vị trí công việc dự kiến: Các chức danh vận hành thiết bị xử lý nước lò hơi.
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung cấp nghề trở lên về chuyên ngành Hoá phân tích hoặc Hóa vô cơ;

4. Công nhân lái cẩu:  Số lượng: 07 người
Vị trí công việc dự kiến: Vận hành cẩu bốc than;
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Công nhân Kỹ thuật trở lên về chuyên ngành vận hành thiết bị cẩu;

5. Cử nhân Quản trị nhân sự: Số lượng 02 người
Vị trí công việc dự kiến: Chuyên viên Quản lý nhân sự
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế lao động, Bảo hiểm xã hội.

6. Cử nhân Luật: Số lượng 02 người
Vị trí công việc dự kiến: Chuyên viên Pháp chế, Thư ký Công ty.
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Luật kinh tế;

7. Kỹ sư Kinh tế Năng lượng : Số lượng 03 người
Vị trí công việc dự kiến: Chuyên viên Thị trường điện,
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kinh tế Công nghiệp, Quản lý năng lượng;

* Yêu cầu về hồ sơ dự tuyển: đăng ký dự tuyển gửi trực tiếp hoặc theo đường Bưu điện về địa chỉ: Phòng Tổ chức – Lao động, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại, Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.

Hạn cuối cùng nhận hồ sơ là ngày 12/11/2013