11.2.14

Job Description

Tổ chức Tầm Nhìn Thế giới Việt Nam mời các ứng viên phù hợp tham gia ứng tuyển cho hai vị trí sau:

1. 01 Tư vấn xây lắp nhằm hỗ trợ tư vấn kỹ thuật xây dựng các hệ thống Điện Thủy Luân cho 2 dự án: “Mô Hình Cung Cấp Năng Lượng Tái Tạo Do Cộng Đồng Quản Lý Cho Các Vùng Nông Thôn Tại Việt Nam (gọi tắt là dự án REEEP)” và “Các giải pháp lồng ghép và bền vững về năng lượng sạch cho Việt Nam (gọi tắt là dự án EEP)” sẽ được triển khai tại huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Địa điểm làm việc: 
Huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam; đôi khi tại Đà Nẵng và Hà Nội nếu được yêu cầu.
Mục tiêu
• Đảm bảo chất lượng xây lắp các công trình xây dựng Điện Thủy Luân thông quan việc tư vấn và hỗ trợ cho các cán bộ dự án tại địa phương.
• Đảm bảo công nghệ xây dựng và lắp đặt các hệ thống Điện Thủy Luân phù hợp với bối cảnh các vùng nông thôn nghèo và công đồng khó khăn tại Trà My.
Nhiệm vụ và phương pháp thực hiện 
• Cung cấp tư vấn kỹ thuật chung về việc xây dựng và lắp đặt các hệ thống Điện Thủy Luân cho cả 2 dự án EEP và REEEP.
• Rà soát và góp ý các kế hoạch được đưa ra bởi Đối tác thực hiện việc xây lắp các hệ thống Điện Thủy Luân.
• Chuẩn bị hồ sơ mời thầu để tìm kiếm nhà thầu phù hợp để xây dựng và lắp đặt các hệ thống Điện Thủy Luân cho dự án REEEP.
• Rà soát và góp ý phản biện hồ sơ thiết kế công trình Điện Thủy Luân được đệ trình bởi Đối tác và nhà thầu cho cả 2 dự án EEP và REEEP.
• Kiểm tra hồ sơ trong các lần quyết toán cho Đối tác và nhà thầu thực hiện xây lắp các công trình điện thủy luân cho cả dự án EEP và REEEP. 
• Thực hiện việc giám sát kĩ thuật của công trình xây dựng và lắp đặt các công trình Điện Thủy Luân tại khu vực thi công
• Thường xuyên liên hệ và trao đổi với Điều Phối Viên Quốc Gia về Nước sạch và Môi 
trường của Tầm Nhìn Việt Nam và Trưởng dự án chương trình phát triển vùng Trà My để đảm bảo các công trình Điện thủy luân được xây lắp theo đúng thiết kế kỹ thuật và tiến độ đề ra.

Tất cả những nhiệm vụ trên sẽ được thực hiện với sự giám sát chặt chẽ và sự hỗ trợ của nhân viên Tầm Nhìn Thế Giới Việt Nam.


2. 01 Tư vấn xây dựng nhằm hỗ trợ kỹ thuật xây dựng một hệ thống Khí Sinh Học cho trường học thuộc dự án: “Các giải pháp lồng ghép và bền vững về năng lượng sạch cho Việt Nam (gọi tắt là dự án EEP)” sẽ được triển khai tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.


Địa điểm làm việc: 
Huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam; đôi khi tại Đà Nẵng và Hà Nội nếu được yêu cầu.
Mục tiêu
• Đảm bảo chất lượng của công trình xây dựng Hệ Thống Khí Sinh Học tại một tường học thông qua việc hỗ trợ và tư vấn cho cán bộ dự án làm việc tại địa phương.
• Đảm bảo công nghệ xây dựng hệ thống Khí Sinh Học phù hợp với bối cảnh áp dụng các vùng nông thôn nghèo và công đồng khó khăn tại huyện Phước Sơn.
Nhiệm vụ và phương pháp thực hiện 
• Cung cấp tư vấn kỹ thuật chung về việc xây dựng hệ thống Khí Sinh Học tại một trường học của dự án EEP.
• Rà soát và góp ý các kế hoạch được đưa ra bởi Đối tác thực hiện dự án cho việc xây dựng hệ thống Khí Sinh Học.
• Rà soát và góp ý hồ sơ thiết kế và dự toán công trình Khí Sinh Học do Đối tác thực hiện dự án EEP đệ trình.
• Kiểm tra hồ sơ trong các lần quyết toán cho Đối tác thực hiện công trình khí sinh học. 
• Thực hiện việc giám sát kĩ thuật công trình xây dựng Khí Sinh Học tại khu vực thi công.
• Thường xuyên liên hệ và trao đổi với Điều Phối Viên Quốc Gia về Nước sạch và Môi 
trường của Tầm Nhìn Việt Nam và Trưởng dự án chương trình phát triển vùng Phước Sơn để đảm bảo công trình Khí Sinh Học được xây dựng theo đúng thiết kế kỹ thuật và tiến độ đề ra.

Tất cả những nhiệm vụ trên sẽ được thực hiện với sự giám sát chặt chẽ và sự hỗ trợ của nhân viên Tầm Nhìn Thế Giới Việt Nam.

Job Requirement

Trình độ và kinh nghiệm chuyên môn cần thiết (cho hai vị trí)
• Kỹ sư hoặc bằng cấp cao hơn trong ngành kỹ thuật 
• Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo hoặc công nghệ tiết kiệm năng lượng.
• Ưu tiên kĩ năng viết và nói tiếng Anh lưu loát.
• Có kỹ năng tốt về giao tiếp và truyền đạt thông tin mang tính kỹ thuật (kể cả kỹ năng viết báo cáo kỹ thuật) 
• Thể hiện kỹ năng làm việc hài hòa và hợp tác với đồng nghiệp trong nhóm

Tầm Nhìn Thế Giới là tổ chức phi chính phủ Cơ đốc giáo. Kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức tương tự sẽ là lợi thế.
Hồ sơ dự tuyển bao gồm: Sơ yếu lý lịch chi tiết (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt)
Đơn xin việc (theo mẫu của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt nam)

Mời các ứng cử viên quan tâm vào trang Web: www.wvi.org/vietnam để lấy mẫu đơn xin việc hoặc liên hệ: 

Ban Con Người và Văn Hóa - Tổ chức Tầm Nhìn Thế giới 
Tầng 4, 48 Trần Phú, Đà Nẵng

Hạn nộp hồ sơ: Ngày 18 tháng 02 năm 2014
Các ứng cử viên có cơ hội bình đẳng, không phân biệt tôn giáo, dân tộc và giới tính.
Mức lương cạnh tranh cùng các chế độ đãi ngộ và các cơ hội phát triển nghề nghiệp sẽ dành cho người trúng tuyển tương xứng với trình độ, kinh nghiệm và trách nhiệm trong công việc
Deadline To Apply
18-Feb-2014