16.4.14
Ngày 24-3, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 24/2014/QÐ-TTg về cơ chế phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam. Theo đó, nhà đầu tư được huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư thực hiện các dự án điện sinh khối, các dự án này được hưởng ưu đãi về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu. 


Tổng lượng điện từ bã mía đưa lên lưới điện quốc gia mới ở mức 100 triệu kWh/năm, trong khi tiềm năng sản xuất của VN gấp mười lần con số này. Nhà đầu tư chưa dám làm vì còn chờ chính sách rõ ràng và giá mua điện của Nhà nước. Trong ảnh là khu sản xuất đường và điện bã mía của Nhà máy đường Bourbon Tây Ninh - Ảnh: Trần Mạnh
Ðồng thời, dự án điện sinh khối được miễn thuế nhập khẩu, miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Quyết định cũng nêu rõ, việc đầu tư xây dựng dự án điện sinh khối phải phù hợp quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối và quy hoạch phát triển điện lực các cấp. Việc đầu tư các dự án điện sinh khối cần được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các dự án dùng nguyên liệu sinh khối chỉ sản xuất điện (không phải là đồng phát nhiệt - điện) thì được EVN mua điện theo biểu giá mà một tổ máy nhiệt điện sử dụng than nhập khẩu để sản xuất 1kWh.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 10-5-2014.

Download quyết định chi tiết Về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam

Theo Báo Nhân dân, Báo Tuổi trẻ