18.4.14
Xem chi tiết nội dung sách

Tên sách: Công nghệ khí sinh học chuyên khảo
Tác giả : Nguyễn Quang Khải – Nguyễn Gia Lượng
NXB: Khoa học Tự  nhiên và Công nghệ
Mã đk xuất bản số: 139-2009/CXB/021-01/KHTNCN
Năm xuất bản: 2010
Định dạng: PDF
Số trang: 286
Dung lượng: 46.8 MB

Khí sinh học là một trong những nguồn năng lượng tái tạo có thể thu hồi được từ việc xử lý chất thải. Vì vậy phát triển ứng dụng công nghệ khí sinh học không những giúp xử lý chất thải mà còn cung cấp năng lượng thay thế các nguồn năng lượng truyền thống, tiết kiệm năng lượng. Được biên soạn bởi những cán bộ có kiến thức chuyên sâu, dành tâm huyết cho sự nghiệp nghiên cứu, phát triển về khí sinh học. Cuốn sách là tài liệu chi tiết, kiến thức nâng cao đi sâu vào từng chuyên mục cụ thể, do đó cuốn sách là tài liệu hữu ích cho kỹ thuật viên cũng như tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu viên quan tâm đến lĩnh vực khí sinh học.

NỘI DUNG
1. Mở đầu
2. Cơ sở sinh học của quá trình tạo KSH.
3. Nguyên liệu và sản lượng KSH.
4. Thiết bị khí sinh học.
5. Thiết kế thiết bị KSH đơn giản.
6. Xây dựng thiết bị KSH.
7. Vận hành và bảo dưỡng thiết bị KSH.
8. Khí sinh học và hệ thống cấp khí.
9. Sử dụng khí sinh học.
10. Phụ phẩm khí sinh học.
11. Hiệu quả về môi trường của CN KSH.

Download: Trang 1-95, Trang 96-190, Trang 191-286