18.4.14

Quỹ Phát triển quốc tế của các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC (OFID) cấp học bổng cho các sinh viên mới tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp năm học 2013/2014. OFID sẽ cấp học bổng Thạc sỹ cho ứng viên các nước đang phát triển, với yêu cầu sinh viên đó phải được nhận vào học 1 chương trình Master nào đó về lĩnh vực Phát triển ở bất kỳ trường đại học nào được công nhận trên thế giới.

Hạn nộp đơn: Ngày 1 tháng 5 năm 2014.

Một số yêu cầu chính:

  • Là công dân của 1 nước đang phát triển (Việt Nam nằm trong danh sách này)
  • Trong độ tuổi từ 23-32
  • Đã có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sắp tốt nghiệp Đại học.
  • Điểm tổng kết (GPA) từ 3.0 trở lên (theo hệ điểm 4.0)
  • Đã được nhận vào một khóa Cao học toàn thời gian ở 1 trường đại học nào đó trên thế giới.
  • Ngành học phải liên quan tới Phát triển (xóa đói giảm nghèo, phát triển năng lượng bền vững), Môi trường, hoặc các lĩnh vực về khoa học công nghệ liên quan. 

Thông tin chi tiết, xem tại đường link bên dưới:
http://www.ofid.org/FOCUSAREAS/OFIDYouth/ScholarshipAward/ApplicationGuidlines.aspx