20.4.14
Ngày 18/4, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan được giao chủ trì thực hiện Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng xanh đã tổ chức Hội thảo công bố Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng Xanh tại Hà Nội.

TS. Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có TS. Phạm Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ Khoa học Giáo dục và Tài nguyên môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bà Louise Chamberlain, Giám đốc Quốc gia UNDP tại Việt Nam; Ông Joakim Parker, Trưởng cơ quan đại diện USAID tại Việt Nam; Phó Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam; Phó trưởng đại diện KOICA tại Việt Nam; và đại diện các Bộ, ban ngành, các chuyên gia đến từ các đối tác phát triển, các tổ chức quốc tế, phi chính phủ và đại diện cộng đồng doanh nghiệp.

Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương phát biểu tại Hội thảo.
Ảnh: Đức Trung (MPI Portal)
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương bày tỏ vinh dự công bố Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng Xanh giai đoạn 2014-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 20/3/2014 thể hiện quan điểm mục tiêu, chiến lược, cụ thể hóa các giải pháp làm cơ sở để các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện, bao gồm 4 chủ đề chính, 12 nhóm hoạt động và 66 nhiệm vụ hành động cụ thể.
Trong đó chủ đề 01 là xây dựng thể chế và Kế hoạch tăng trưởng xanh tại địa phương bao gồm 8 hoạt động theo 2 nhóm. Chủ đề 02 là giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo bao gồm 20 hoạt động theo 4 nhóm: Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và giảm cường độ phát thải khí nhà kính trong những ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng; trong giao thông vận tải; Đổi mới kỹ thuật canh tác và hoàn thiện quản lý để giảm cường độ phát thải khí nhà kính trong nông lâm nghiệp, thủy sản; Phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Chủ đề 03 là thực hiện xanh hóa sản xuất, bao gồm 25 hoạt động theo 4 nhóm: Rà soát, kiến nghị điều chỉnh các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và xây dựng đề án tái cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh; Sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn lực tự nhiên và phát triển khu vực kinh tế xanh; Phát triển kết cấu hạ tầng bền vững; Thúc đẩy phong trào “doanh nghiệp phát triển bền vững”, nâng cao năng lực và thị trường dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và quản lý phục vụ tăng trưởng xanh. Chủ đề 04 là thực hiện Xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững, bao gồm 13 hoạt động theo 2 nhóm: Phát triển đô thị xanh và bền vững; Thúc đẩy thực hiện lối sống xanh.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Đức Trung (MPI Portal)
Quyết định nêu rõ những giải pháp, hoạt động cần được triển khai đồng bộ và phù hợp các nội dung về nâng cao nhận thức, hoàn thiện thể chế, thay đổi cơ cấu kinh tế ngành, địa phương và doanh nghiệp, đổi mới công nghệ. Các Bộ, ngành, địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan có liên quan được giao chủ trì thực hiện các hoạt động thuộc Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh chịu trách nhiệm đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện theo kế hoạch cho giai đoạn 2014-2020.
Nguồn vốn thực hiện các hoạt động sẽ được xác định từ nhiều nguồn khác nhau, như ngân sách nhà nước, các chương trình mục tiêu như Chương trình hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu, từ nguồn lực của các doanh nghiệp, từ cộng đồng và nguồn viện trợ quốc tế. Các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm huy động, quản lý nguồn lực từ ngân sách nhà nước, nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, cộng đồng và hỗ trợ của các tổ chức quốc tế. Nhà nước ưu tiên và dành kinh phí thỏa đáng để thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh, đặc biệt cho nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và phát triển năng lượng tái tạo; tạo cơ sở pháp lý khuyến khích các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp đầu tư nguồn lực để thực hiện các hoạt động của Kế hoạch.
Trong việc tổ chức thực hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối về tăng trưởng xanh, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh; hướng dẫn, giám sát, đánh giá, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan xác định và phân bổ nguồn tài chính trong nước và điều phối các nguồn tài trợ của nước ngoài, cơ chế chính sách thúc đẩy thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh.

Bà Louise Chamberlain, Trưởng đại diện UNDP Việt Nam. 
Ảnh: Đức Trung (MPI Portal)

Tại Hội thảo, đại diện các tổ chức quốc tế và Vương quốc Bỉ bày tỏ sự vui mừng khi Việt Nam đã phê duyệt Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh. Đây là một thắng lợi ấn tượng của Việt Nam trong lộ trình ứng phó với biến đổi khí hậu và có tác động to lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Các đại biểu đánh giá cao tinh thần làm việc sâu sát, những nỗ lực hết mình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc triển khai chương trình. Tuy còn rất nhiều rào cản, thách thức, song các tổ chức quốc tế vẫn cam kết hỗ trợ Chính phủ Việt Nam về mọi mặt nội dung, kỹ thuật, kế hoạch, nguồn vốn… nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện mục tiêu từng giai đoạn và giải quyết những vấn đề còn tồn đọng ở Việt Nam.

TS. Phạm Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường. 
Ảnh: Đức Trung (MPI Portal)

Hội thảo cũng ghi nhận những nỗ lực ban đầu của Việt Nam trong việc thực hiện dự án. Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp cùng 5 Bộ và 3 địa phương tiến hành xác định nhu cầu tổng thể thông qua các nghiên cứu MACC và tham khảo hướng dẫn của OECD, LEDS, GGGI, UNEP; rà soát các nguồn lực, nghiên cứu tiếp cận các quỹ tài chính khí hậu, quỹ khí hậu xanh; chuẩn bị các điều kiện cho đầu tư xanh như thành lập nhóm công tác tài chính khí hậu, cơ sở thông tin tài chính khí hậu, dự thảo khung hướng dẫn về Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cấp tỉnh. Quỹ hỗ trợ Tăng trưởng Xanh kéo dài 72 tháng, bắt đầu từ tháng 8 năm 2013 với tổng ngân sách dự án 5,5 triệu Euro, trong đó Chính phủ Bỉ đóng góp 5 triệu Euro, Chính phủ Việt Nam 500 nghìn Euro.
Qua đó, Hội thảo đã nghe báo cáo về bước đầu triển khai dự án tại các Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng và 02 tỉnh (Bắc Ninh và Quảng Ninh) trên tổng số hơn 10 tỉnh đang chủ động xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cấp tỉnh (như Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Quảng Nam, Bến Tre, Đà Lạt, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Bình Thuận…), theo đó ghi nhận những kết quả đạt được, cũng như thách thức khó khăn tồn tại và những trao đổi đóng góp ý kiến từ các chuyên gia./.

Nguồn: http://www.mpi.gov.vn