14.4.14

Bởi vì không khí có trọng lượng, các khối khí di chuyển tạo gió có động năng. Động năng này được chuyển thành điện năng nhờ turbin gió. Năng lượng của một khối khí khi di chuyển tỷ lệ thuận với bình phương của vận tốc (công thức 1.1). Nói cách khác, động năng của gió sẽ tăng gấp 4 lần nếu vận tốc gió tăng gấp đôi. Mặt khác, vận tốc gió nhanh gấp 2 lần sẽ cho phép gấp đôi khối lượng không khí luồng qua turbin trong một đơn vị thời gian, như vậy năng lượng chuyển đổi tổng cộng qua turbin tăng gấp 8 lần. Tóm lại, vận tốc gió tăng dù nhỏ cũng có khả năng tăng năng lượng sinh điện một cách đáng kể (xem công thức 1.2). 

Ek = ½·m·v2              (1.1) 

Tổng động năng của một khối khí bằng ½ tích của trọng lượng khối khí m với bình phương vận tốc của nó v 

P ~ v3                         (1.2) 

Tổng công suất của gió tỷ lệ với thập phương giá trị vận tốc gióTham khảo từ: https://sites.google.com/site/vnggenergy/gio