28.4.14
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 
Tuyển tư vấn đánh giá, đề xuất các giải pháp tận dụng các nguồn phụ phẩm nông nghiệp 

Tiêu đề: Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp sử dụng hiệu quả các nguồn phụ phẩm nông nghiệp 

  • Vị trí cần tuyển: Trưởng nhóm tư vấn 
  • Thời gian: Tối đa 19 ngày làm việc, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2014 
  • Nơi làm việc: Thanh Hóa, Hà Nội 
  • Đơn vị: Hợp phần cảnh quan bền vững, chương trình Rừng và Đồng bằng Báo cáo cho: Phó Giám đốc SRD phụ trách VFD 
  • Phối hợp: Trưởng Hợp phần và các cán bộ hợp phần cảnh quan bền vững, Chuyên gia về phụ phẩm NN, các cán bộ các đối tác của dự án 


Download điều khoản tham chiếu tiếng Việt tại đây
Hồ sơ xin gửi về Mr. Hoàng Văn Tuấn, VFD's community development officer in Thanh Hóa
Mobile 0988 728 972; Email: tuanhv@srd.org.vn
Thời hạn: 5/05/2014.