22.4.14
Tham gia công ty dưới đây trong thời gian 2-8 tuần để 1) cải thiện kỹ năng phát triển dự án của bạn; 2) tăng cường sự hiểu biết của bạn về công nghệ điện sinh học; 3) có cơ hội tiếp cận với các tổ chức phát triển dự án quốc tế.

Công ty Finsterwalder Umwelttechnik: phát triển các sản phẩm và quy trình trong lĩnh vực môi trường và cung cấp các sản phẩm/quy trình đó với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ. Theo các điều khoản về bảo tồn tài nguyên, chúng tôi đảm bảo tính khả thi cao về kinh tế và môi trường. Trong nhiều năm, chúng tôi là một trong những công ty hàng đầu trên thị trường thành công về khía cạnh sinh thái và kinh tế.
www.fitec.com

Có khả năng thực tập tại các Công ty Đức khác nữa tuỳ thuộc vào Hồ sơ của ứng viên thực tập

Thông tin chi tiết về đợt thực tập:
• Thời gian: 2-8 tuần
• Thời gian tham gia: linh hoạt (thỏa thuận với công ty)
• Quy trình tuyển chọn: Do công ty quyết định
• Số lượng: mỗi lần 1 thực tập viên, số lượng hạn chế
• Phí thực tập: Không
• Địa điểm: CHLB Đức

Yêu cầu để trở thành thực tập viên:
• Thành thạo tiếng Anh
• Lĩnh vực đào tạo cơ bản của thực tập viên: quản lý rác, năng lượng tái tạo (tập trung vào sinh khối/khí sinh học/điện rác), tài chính dự án năng lượng tái tạo
• Lý tưởng là muốn tìm đối tác phát triển
• Kinh phí: tự chi trả chi phí đi lại (vé máy bay, v.v.), chỗ ở, hội thảo định hướng, đồ ăn; chi phí sinh hoạt: Tối thiểu khoảng 60 Euro/ngày
• Sẵn sàng tham gia toàn bộ thời gian trong thời gian thực tập

Dự án hỗ trợ năng lượng GIZ hỗ trợ về:
Tuyển chọn người tham gia
Tổ chức hoạt động thực tập
Hỗ trợ thị thực và hỗ trợ hành chính khác
Tổ chức hội thảo định hướng (0,5 ngày)

Hạn đăng ký đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2014

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ:
Chị Vũ Chi Mai
T: +84 439 412 605/12
F: + 84 439 412 606
M: 0912 573 105
E: mai.vu@giz.de