14.4.14
Tên hội thảo:
Wind Power – The Trends, Market Situation, Industry Forecast , Financing and Regulatory Framework

Thời gian: 17 April 2014

Địa điểm: The Vissai Saigon Hotel
144 Nguyen Van Troi Street, Ward 8, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

Tải Nội dung hội thảo và Thư mời tại đây