14.4.14
Trung tâm NC Kinh tế và Quản lý Dầu khí - Viện Dầu khí Việt Nam tuyển dụng nhân sự.

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý Dầu khí - Viện Dầu khí Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng từ 04 vị trí nhân sự vào làm việc tại các Phòng thuộc Trung tâm với thông tin cụ thể như sau:

I. Vị trí Chuyên viên Phòng Thẩm định Dự án (01 người)
1. Mô tả công việc
- Tham gia các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế dự án dầu khí, lập quy hoạch phát triển các lĩnh vực hoạt động trong công nghiệp dầu khí; tư vấn và thẩm định các dự án đầu tư dầu khí...ở vị trí tác giả, trưởng nhóm, chủ nhiệm;
- Tham gia trình bày tại các hội thảo, viết các bài báo, báo cáo chuyên môn đăng trên tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước;
- Đề xuất xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học các cấp theo kế hoạch, chương trình, định hướng phát triển của Phòng, Trung tâm;
- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.
2. Yêu cầu
- Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên chuyên ngành kinh tế dầu khí, kinh tế đầu tư, kinh tế năng lượng. Ưu tiên có bằng sau đại học;
- Có kinh nghiệm làm việc trên 3 năm trong lĩnh vực lập, thẩm định dự án đầu tư; và/hoặc xây dựng chiến lược, quy hoạch, chương trình sản xuất kinh doanh; và/hoặc quản lý nhà nước về năng lượng; Ưu tiên các ứng viên đã làm việc trong ngành dầu khí thuộc lĩnh vực liên quan;
- Sử dụng thành thạo tối thiểu một phần mềm về đánh giá kinh tế tài chính (mô hình phân tích kinh tế - tài chính dự án đầu tư, QUE$TOR, Crystal Ball…)
- Có kỹ năng tốt về lập kế hoạch và tổ chức triển khai công việc, làm việc nhóm;
- Có kỹ năng nghiên cứu, viết báo cáo khoa học, tổng hợp, phân tích số liệu, thuyết trình;
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh IELTS (quốc tế) từ 5.0 điểm trở lên;
- Thành thạo tin học văn phòng (Microsoft Word, Excel, PowerPoint...), các hàm tài chính trong Excel.

II. Vị trí Chuyên viên Phòng Phân tích Dự báo Thị trường (01 người)
1. Mô tả công việc
- Tham gia các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực phân tích và dự báo thị trường năng lượng ở vị trí tác giả, trưởng nhóm, chủ nhiệm. Nghiên cứu tập trung vào các dạng năng lượng như dầu, khí, điện và các sản phẩm khác (ethanol, xơ sợi); cho dài hạn (thực hiện chiến lược, quy hoạch) và ngắn hạn (hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên); phân tích dự báo đối với cung, cầu và giá năng lượng;
- Tham gia trình bày tại các hội thảo, viết các bài báo, báo cáo chuyên môn đăng trên tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước;
- Đề xuất xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học các cấp theo kế hoạch, chương trình, định hướng phát triển của Phòng, Trung tâm;
- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.
2. Yêu cầu
- Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên chuyên ngành kinh tế năng lượng, kinh tế đối ngoại, quản trị kinh doanh, toán kinh tế. Ưu tiên có bằng sau đại học;
- Có kinh nghiệm làm việc trên 3 năm trong lĩnh vực nghiên cứu kinh tế, tài chính, nghiên cứu thị trường. Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực năng lượng.
- Có kỹ năng tốt về lập kế hoạch và tổ chức triển khai công việc, làm việc nhóm;
- Có kỹ năng nghiên cứu, viết báo cáo khoa học, tổng hợp, phân tích số liệu, thuyết trình;
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh IELTS (quốc tế) từ 6.0 điểm trở lên;
- Thành thạo tin học văn phòng (Microsoft Word, Excel, PowerPoint...). Ưu tiên kinh nghiệm trong sử dụng các phần mềm thống kê, kinh tế lượng (Stata, Eview...)

III. Vị trí Chuyên viên Phòng Nghiên cứu Quản lý (01 người)
1. Mô tả công việc
- Tham gia các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nghiên cứu quản lý dầu khí (Nghiên cứu xây dựng các cơ chế, quy chế, chính sách quản lý nội bộ doanh nghiệp; nghiên cứu tư vấn về tổ chức quản lý, quản trị nhân sự, quản trị tài chính, vốn,..) ở các vị trí tác giả, trưởng nhóm, chủ nhiệm;
- Tham gia trình bày tại các hội thảo, viết các bài báo, báo cáo chuyên môn đăng trên tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước;
- Đề xuất xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học các cấp theo kế hoạch, chương trình, định hướng phát triển của Phòng, Trung tâm;
- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.
2. Yêu cầu
- Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính doanh nghiệp. Ưu tiên có bằng sau đại học;
- Có kinh nghiệm làm việc trên 3 năm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp/xây dựng cơ chế, chính sách quản lý/tài chính doanh nghiệp. Ưu tiên các ứng viên đã làm việc trong ngành dầu khí thuộc lĩnh vực liên quan;
- Có kỹ năng tốt về lập kế hoạch và tổ chức triển khai công việc, làm việc nhóm;
- Có kỹ năng nghiên cứu, viết báo cáo khoa học, tổng hợp, phân tích số liệu, thuyết trình.
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh IELTS (quốc tế) từ 5.0 điểm trở lên;
- Thành thạo tin học văn phòng (Microsoft Word, Excel, PowerPoint...), các hàm tính toán trong Excel.

IV. Ví trí Trưởng phòng Phòng Định mức (01 người)
1. Mô tả công việc
- Chỉ đạo tổ chức triển khai các đề tài/nhiệm vụ nghiên cứu của Phòng;
- Theo dõi, đánh giá kết quả công việc của các cán bộ trong phòng làm cơ sở đề xuất lương thưởng theo quy định của Trung tâm;
- Xây dựng kế hoạch đào tạo và tạo môi trường làm việc phù hợp để khuyến khích các cán bộ phát huy năng lực, nâng cao hiệu quả công việc và phát triển cá nhân;
- Tham gia các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về xây dựng, tư vấn xây dựng, thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật / đơn giá / giá thành sản phẩm ở các vị trí tác giả, trưởng nhóm, chủ nhiệm;
- Tham gia trình bày tại các hội thảo, viết các bài báo, báo cáo chuyên môn đăng trên tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước;
- Đề xuất xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học các cấp theo kế hoạch, chương trình, định hướng phát triển của Phòng, Trung tâm;
- Thực hiện các công việc khác khi được phân công.
2. Yêu cầu
- Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc Toán Kinh tế. Ưu tiên có bằng sau đại học;
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và/hoặc kinh nghiệm làm việc tại các vị trí kinh tế - kế hoạch, kế toán giá thành thuộc các đơn vị SXKD của Tập đoàn DKVN. Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị SXKD của Tập đoàn DKVN;
- Có kiến thức vững vàng về toán kinh tế, xác suất thống kê;
- Có kỹ năng tổ chức, quản lý, làm việc nhóm;
- Có khả năng đi công tác liên tục/dài ngày;
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh IELTS (quốc tế) từ 5.0 điểm trở lên;
- Thành thạo tin học văn phòng (Microsoft Word, Excel, PowerPoint...), các hàm tính toán trong Excel.

* Điều kiện của người đăng ký dự tuyển:
- Yêu cầu đảm bảo sức khỏe;
- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

* Hồ sơ đăng ký dự tuyển hợp lệ (kể cả scan hoặc gửi file điện tử) gồm:
1) Giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân phô tô công chứng;
2) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;
3) Bằng tốt nghiệp công chứng, bảng điểm công chứng;
4) Các văn bằng, chứng chỉ đang còn hiệu lực (chuyên môn, ngoại ngữ, tin học và các chứng chỉ khác tùy theo yêu cầu) công chứng;
5) Giấy khám sức khỏe của bệnh viện cấp Tỉnh, Thành phố hoặc cơ sở y tế đủ điều kiện cấp giấy khám sức khỏe. Thời gian được cấp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;
6) Đơn ứng tuyển, cam kết làm việc lâu dài và phục tùng sự điều động công tác của Viện/ Trung tâm nếu được tiếp nhận;
7) Tóm tắt kinh nghiệm trong quá trình công tác (nếu có). Gửi kèm các công trình, bài báo, đề tài nghiên cứu đã tham gia (nếu có) trong quá trình đi học và công tác;
8) Ảnh 4x6: 4 tấm.

* Lưu ý:
- Ứng viên có thể gửi trước file scan hồ sơ đầy đủ qua email để Hội đồng tuyển dụng xem xét sơ tuyển, gửi hồ sơ bản cứng trước khi dự thi và chịu trách nhiệm về tính trung thực, pháp lý của hồ sơ.
- Ứng viên vượt qua vòng sơ tuyển sẽ được mời thi tuyển về chuyên môn, Anh ngữ và phỏng vấn. Không trả lại hồ sơ cho ứng viên không vượt qua vòng sơ tuyển.
- Bên ngoài Hồ sơ ghi rõ chuyên ngành đào tạo và vị trí xin dự tuyển.
- Ngôn ngữ trình bày hồ sơ: Tiếng Việt.

* Địa chỉ nhận hồ sơ:
Phòng Quản lý Tổng hợp
Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý Dầu khí - Viện Dầu khí Việt Nam
Tầng 15 - Tòa nhà Viện Dầu Khí Việt Nam - 173 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Người liên hệ: Vũ Thị Thuyết
Điện thoại: 04.37843061 Ext 1500
Email: kinhte@vpi.pvn.vn
Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 22/4/2014