8.5.14
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội thông báo chỉ tiêu tuyển dụng và thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức vào làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội năm 2014 như sau:
            I. CHỈ TIÊU, NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH TUYỂN DỤNG:
            Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 10 (ngạch Chuyên viên), cụ thể như sau:
TT
Phòng, đơn vị
Chỉ tiêu tuyển dụng công chức
Số lượng
Ngành, chuyên ngành cần tuyển
I
Khối Văn phòng Sở:
6

1
Phòng Công nghệ
1
Điều khiển tự động
1
Kinh tế nông nghiệp
1
Quản trị nhân sự và Quản trị dự án
2
Phòng Kế hoạch - Tài chính
1
Tài chính thương mại
3
Phòng An toàn bức xạ và hạt nhân
1
Vật lý nhiệt độ thấp
4
Phòng Sở hữu trí tuệ
1
Máy thực phẩm
II
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
4

1
Phòng Quản lý tiêu chuẩn chất lượng
1
Động cơ đốt trong
1
Kỹ thuật cơ - điện tử
1
Điện tự động công nghiệp
2
Phòng Quản lý đo lường
1
Quản lý năng lượng
            II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ DỰ TUYỂN:
            1. Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển công chức:
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
b) Có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội; trường hợp không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội phải có ít nhất một trong các điều kiện sau:
- Tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước;
- Tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài;
- Có Bằng Tiến sỹ, tuổi đời dưới 35 tuổi;
- Có Bằng Thạc sỹ hoặc bằng tốt nghiệp đại học công lập, hệ chính quy loại giỏi, tuổi đời dưới 30 tuổi;
c) Đủ 18 tuổi trở lên;
d) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển;
Cụ thể: Người đăng ký dự tuyển vào ngạch chuyên viên phải có trình độ đại học trở lên, đúng ngành hoặc chuyên ngành cần tuyển;
e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
g) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
2. Những người sau đây không được đăng ký dự thi tuyển công chức:
a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
            2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
Mỗi thí sinh dự tuyển nộp 01 bộ Hồ sơ, gồm:
1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo Mẫu số 1 được đăng tải tại website của Sở Nội vụ Hà Nội: http://sonoivu.hanoi.gov.vn);
Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang là viên chức các đơn vị sự nghiệp của nhà nước; người làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã; sỹ quan và quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân Việt Nam nếu đăng ký dự thi phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi người dự tuyển đang công tác có văn bản đồng ý;
2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
3. Bản sao Giấy khai sinh; Bản sao Hộ khẩu thường trú;
4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, riêng bằng chuyên môn thí sinh nộp 2 bản (một bản lưu hồ sơ, một bản để cơ quan có chức năng xác minh kiểm tra lại nếu có dấu hiệu sử dụng bằng giả);
5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
7. Hai ảnh cỡ 4x6, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, thời gian chụp không quá 6 tháng, ghi đủ họ tên và ngày sinh phía sau ảnh;
8. 03 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ của người nhận;
Toàn bộ hồ sơ đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 24cm x 32cm, ngoài bì ghi rõ Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2014 theo loại hình thi tuyển hoặc tiếp nhận không qua thi tuyển, theo ngạch, chuyên ngành dự tuyển, phòng, ban chuyên môn và tên cơ quan dự tuyển, số điện thoại và địa chỉ liên hệ.
            III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ, LỆ PHÍ DỰ TUYỂN:
            1. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 07/5/2014 đến 17 giờ ngày05/6/2014 (Nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày trong tuần trừ Thứ Bảy và Chủ Nhật).
            2. Địa điểm: Tại Bộ phận một cửa - Trụ sở cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội (Số 5 phố Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội).
            3. Phí dự tuyển: 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ (nộp cùng thời điểm thu hồ sơ).
            Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội và đăng tải trên website Sở Khoa học và Công nghệhttp://www.dost.hanoi.gov.vn.
            Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ - Điện thoại: 0433824207, DĐ: 0986677884 (đ/c Hoàng Thị Thu Thủy - Chuyên viên Văn phòng Sở).
                 Download Mẫu sơ yếu lý lịch dưới đây:
                 http://www.mediafire.com/view/z575nwv058pnq34/Mausoyeulylich.doc