23.6.14
Ngày 17.6, tổng kết 20 năm có mặt tại VN, Cơ quan phát triển Pháp (AFD) đã công bố tổng số tiền tài trợ cho VN ở 75 dự án là 1,5 tỉ euro tập trung chủ yếu trong lĩnh vực hạ tầng phục vụ dân sinh các vùng nông thôn, phát triển lĩnh vực năng lượng, cấp thoát nước, môi trường…
Hiện tại, trong 75 dự án, có 36 dự án đang triển khai. Năm 2013, AFD đã cam kết hỗ trợ vay ưu đãi 146 triệu euro cho VN và đến nay đã được giải ngân 87 triệu euro. Năm 2014 và các năm tiếp theo, AFD tiếp tục duy trì khoản viện trợ tối thiểu 100 triệu euro/năm cho VN. Khoản vay này sẽ tập trung vào các lĩnh vực chính là năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển đô thị và y tế. Theo đại diện AFD tại VN, đây là các khoản vay trực tiếp hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhà nước, không có sự bảo trợ từ chính phủ, có nghĩa là không làm tăng nợ nước ngoài của Chính phủ VN…

Nguồn: Ng.Nga - Báo Thanh Niên