23.10.13

Tác giả: Văn phòng Dự án Khí sinh học Trung Ương
Nhà xuất bản: Công ty Thương mại và Đầu tư Phát triển KHKT
Năm xuất bản: 2008
Tài liệu cho các hộ dân tham gia dự án với nội dung giới thiệu khái niệm và các lợi ích của khí sinh học; cấu tạo, nguyên lý hoạt động; hướng dẫn cách sử dụng và bảo dưỡng công trình khí sinh học; hướng dẫn ứng dụng phụ phẩm khí sinh học vào trồng trọt và chăn nuôi.

Download: So-tay-su-dung-KSH (version 5)