18.8.14

Nếu một loài thực vật mới nhất được trồng làm cây nhiên liệu sinh học được phê duyệt chỉ dựa trên dữ liệu phát thải khí nhà kính của nó thì tiềm năng nó sẽ trở thành loài xâm lấn tiếp theosau đó có thể không được phát hiện cho đến khi quá muộn.

Để đáp ứng yêu cầu ngăn chặn các cuộc xâm lấn như vậy, các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Illinois đã phát triển một tập hợp các định nghĩa pháp lý, các quy định và danh sách các cây nhiên liệu sinh học của 49 loài cây nhiên liệu có nguy cơ thấp mà người trồng có thể lựa chọn. 

Lauren Quinn - nhà sinh thái học thực vật xâm lấn tại Viện Năng lượng Sinh học của trường Đại học Illinois  đã công nhận rằng hầu hết các thông tin về cây nhiên liệu sinh học xâm lấn này đều là những thông tin tiêu cực và đưa ra vài lựa chọn thay thế có nguy cơ thấp cho các nhà sản xuất. Bà và các đồng nghiệp đã thiết lập một danh sách các loại cây trồng nhiên liệu sinh học có nguy cơ thấp có thể phát triển một cách an toàn phục vụ chuyển đổi thành ethanol, nhưng trong quá trình này bà đã nhận ra rằng cần phải có các quy định để thực hiện hoạt động kiểm tra và cân bằng trong hệ thống. 

Khi phê duyệt các sản phẩm nhiên liệu sinh học mới, Quinn cho biết rằng EPA không chính thức xem xét hoạt động xâm lấn, chỉ xem xét phát thải khí nhà kính liên quan đến sản xuất của chúng. "Mùa hè năm ngoái, EPA đã phê duyệt hai loài xâm lấn là Arundo donax (cây sậy lớn) và Pennisetum purpurem (cỏ napier), bất chấp những lời chỉ trích công khai", A. Bryan Endres - giáo sư pháp luật nông nghiệp và là đồng tác giả nghiên cứu về xác định ngôn ngữ pháp lý cho các nguyên liệu năng lượng sinh học tiềm ẩn khả năng xâm lấn cho biết. 

Một phần của vấn đề là không có định nghĩa khoa học rõ ràng nào về xâm lấn. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng các nguyên tắc về sinh học, sinh thái, và quản lý cơ bản để phát triển các định nghĩa cho các thuật ngữ thường được sử dụng để mô tả các loài xâm lấn.
Quinn cho rằng lý tưởng nhất là các định nghĩa và các quy định được đề xuất có thể trở thành một phần của Tiêu chuẩn nhiên Nhiên liệu có thể phục hồi do EPA quản lý, sẽ yêu cầu Quốc hội thực hiện các thay đổi. Các quy định được đề xuất cũng có thể được thông qua ở cấp tiểu bang. 

"Một số nguyên liệu sinh học cơ bản hiện đang được EPA thẩm định để phê duyệt, như loài cỏ dại pennycress, là có nguy cơ xâm lấn cao", Quinn cho biết. "Những loài khác có tên mập mờ như cây dầu mè (jatropha) mà không có tên loài, đó là vấn đề. Chẳng hạn như, có ba loài Miscanthus chính nhưng chỉ có loài Miscanthus × giganteus lai được coi là có nguy cơ thấp. Tuy nhiên, EPA đã phê duyệt " Miscanthus "như là một nguyên liệu mà không cần xác định loài hoặc kiểu gien ",Quinn nói. "Điều đó có thể chấp nhận được đối với các loài có nguy cơ thấp, nhưng lại có thể có nghĩa là có nguy cơ cao hơn đối với các loài sung mãn có nguy cơ cao có thể được chấp thuận mà không cần giám sát bổ sung.". 

Theo Quinn, danh sách trắng này bao gồm 49 cây nguyên liệu thức ăn gia súc có nguy cơ thấp, sẽ giúp làm sáng tỏ những mơ hồ về danh pháp thực vật. Danh sách này được triển khai bằng cách sử dụng một giao thức đánh giá nguy cơ của cỏ dại hiện có, trong đó bao gồm 49 câu hỏi về một loài cụ thể dựa trên đặc điểm sinh học, sinh thái, và lịch sử xâm lấn của nó ở các khu vực khác trên thế giới. 

"Đây là những câu hỏi rất khó trả lời đối với các đơn vị phân loại mới, bao gồm các loài thực vật chưa tồn tại đủ lâu hoặc vừa mới được phát triển bởi các nhà lai tạo", Quinn cho biết. "Đây sẽ là lần đầu tiên chúng được đưa vào môi trường nên chúng tôi không biết khả năng xâm lấn tiềm ẩn của chúng. Tuy nhiên, danh sách trắng sẽ cung cấp nhiều lựa chọn về các loài thực vật thương mại hóa sẵn có, và các loài nguyên liệu trong danh sách này có rất nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau. ".

Quinn nhấn mạnh rằng thực vật bản địa bao gồm trong danh sách trắng chỉ được khuyến cáo như là các kiểu gien bản địa được trồng ở vùng bản địa của chúng, bởi mặc dù một cây trồng có thể là loài bản địa của một khu vực tại Mỹ nhưng nó cũng có thể được coi là loài xâm lấn nếu trồng trong một khu vực khác. 

Các nhà nghiên cứu tin rằng danh sách trắng sẽ giúp cho các nhà sản xuất xác định rõ ràng những lựa chọn có nguy cơ xâm lấn thấp và có thể làm giảm xung đột giữa các mục tiêu tăng sản lượng nhiên liệu tái tạo và giảm các tác động ngoài ý muốn cũng như chi phí phát sinh từ công tác tuyên truyền về các loài thực vật xâm lấn.


M.T. Trang tin Bộ Nông nghiệp (Theo Sciencedaily)