19.8.14
Sự hợp tác giữa nhà sản xuất pin mặt trời Kyocera và công ty điện lực lớn nhất của Thái Lan SPCG cuối cùng đã kết thúc với sự hoàn thành một dự án đầy tham vọng của công ty đã khởi động năm 2010. Sự hoàn thành của dự án đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với quốc gia Đông Nam Á này.
Cuối tháng trước, Thái Lan đánh dấu việc hoàn thành và đưa vào vận hành của 35 dự án điện mặt trời được xây dựng bởi Kyocera và SPCG. Dự án đầy tham vọng bao gồm thực hiện 35 dự án điện mặt trời đã được đưa ra trong năm 2010, và dự án thứ 35 được đưa vào hoạt động tháng Sáu năm 2014.
Kyocera cung cấp một số lượng đáng kinh ngạc 1,1 triệu tấm pin mặt trời cho tất cả các dự án hiện nay đã được kết nối với lưới điện ở đông bắc Thái Lan. Nguồn điện tạo ra từ các trang trại năng lượng mặt trời sẽ được cung cấp cho Cơ quan Điện lực của Thái Lan (PEA). Công suất 257 MW dự kiến ​​sẽ tạo ra 345 triệu kWh điện mỗi năm, đủ cung cấp cho 290.000 hộ gia đình gần như Thái Lan, SPCG tuyên bố.
Chính phủ Thái Lan đã ban hành một số chính sách để thúc đẩy các công nghệ năng lượng tái tạo. Các kế hoạch phát triển Năng lượng tái tạo quốc gia 2008-2022 (REDP) đặt mục tiêu tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tổng nguồn năng lượng của Thái Lan đến 20,3% vào năm 2022 Đầu tư vào lĩnh vực năng lượng mặt trời dự kiến sẽ đạt khoảng 1,7 tỷ USD vào năm 2022 theo mục tiêu REDP . Khuyến khích đầu tư tăng cường từ khu vực tư nhân, chính phủ cung cấp miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 8 năm, và hơn giảm 50% cho các năm từ 8 đến 13.

Bản đồ các dự án điện mặt trời ở Thái Lan. Nguồn: WikiSolar

Chính phủ Thái Lan đã công bố nhiều sáng kiến để thúc đẩy cơ sở hạ tầng năng lượng mặt trời. Năm ngoái, chính phủ công bố mức thuế thức ăn trong lâu dài cho mái nhà cũng như quy mô lớn các dự án điện mặt trời .
Theo WikiSolar, trang web thống kê các nhà máy điện năng lượng mặt trời công suất từ 4 MW trở lên, Thái Lan có công suất đặt tổng cộng khoảng 600 MW từ 62 dự án khác, trong khi 15 dự án với tổng công suất 484 MW đang được xây dựng.
Nguồn: Cleantechnica