8.8.14
Chính phủ Trung Quốc đã công bố một mục tiêu mới là 13GW công suất điện năng lượng mặt trời được lắp đặt cho năm 2014, theo một trang tin nội địa của nước này.
Trước đây chính phủ Trung Quốc đã cho biết sẽ hỗ trợ tối đa là 14GW thông qua các chương trình ưu đãi khác nhau của nó với 8GW các dự án điện phân tán (quy mô nhỏ) và 6GW quy mô lớn.
Mục tiêu 13GW đã được công bố bởi Wu Xinxiong, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (NEA), ông dự kiến ​​phần lớn trong số này sẽ là điện mặt trời phân tán.
Trung Quốc dự kiến tăng 13GW điện mặt trời trong năm 2014. Nguồn: United PV
Một số chính sách đã được công bố để cắt băng đỏ cho các nhà phát triển và tăng tốc độ kết nối lưới điện. Wu khuyến khích chính quyền địa phương chủ động triển khai các lưới điện phân phối và gợi ý rằng các chính sách hỗ trợ có thể tiếp tục được đưa ra để hỗ trợ cho ngành.
Vào tháng Bảy năm 2013, một mục tiêu 10GW cho năm 2013 đến năm 2015 đã được công bố.

Nguồn: http://www.pv-tech.org/news/china_sets_13gw_solar_target_for_2014