24.9.14
Chỉ vài tháng trước khi thế giới sẽ ngồi xuống trong một nghi lễ hàng năm để thảo luận về tương lai của các nỗ lực toàn cầu để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, một số thông tin quan trọng liên quan đến bảng xếp hạng của các quốc gia về ô nhiễm hiệu ứng nhà kính đã được phát hành trong đó có khả năng có thể có một ý nghĩa ảnh hưởng đến quá trình đàm phán.

Khí thải công nghiệp khói Stacks

Trung Quốc đã phát lớn nhất thế giới của các loại khí nhà kính trong một thời gian bây giờ, và Ấn Độ, với dân số đang bùng nổ và nền kinh tế, đã được công ty như phát thải lớn thứ ba thế giới về khí nhà kính. Tuy nhiên, các nước này đã, về một số trường hợp, chứng minh quyết định của họ không chấp nhận các mục tiêu giảm phát thải ràng buộc bằng cách nói rằng họ phát thải bình quân đầu người thấp hơn so với các nước phát triển đáng kể. Hiện nay tình hình đã thay đổi, Dự án carbon toàn cầu báo cáo.

Theo số liệu của Dự án carbon toàn cầu cho năm 2013, lượng khí thải bình quân đầu người của Trung Quốc đã vượt quá mức của 28 nước thành viên EU. Lượng khí thải bình quân đầu người của Trung Quốc hiện nay đứng ở mức 7,2 tấn CO2 tương đương (tCO2e) so với 6,8 tCO2e của EU-28 quốc gia. Lượng khí thải bình quân đầu người toàn cầu thấp hơn nhiều ở mức 5 tCO2e.Lượng khí thải bình quân đầu người của châu Âu đã có xu hướng giảm kể từ khi giới thiệu và thực hiện một chương trình mua bán phát thải. Lượng khí thải bình quân đầu người của EU dao động từ một loạt các 8 và 9 tCO2e trong 18 năm từ năm 1990 đến năm 2007, nhưng giảm 15% từ năm 2007 đến năm 2013.

Từ năm 1990 đến năm 2002, lượng khí thải bình quân đầu người ở Trung Quốc tăng 33% lên 2,8 tCO2e. Tuy nhiên, sau sự bùng nổ kinh tế ở các quốc gia châu Á trong những năm 2000, lượng khí thải bình quân đầu người tăng hơn 2,5 lần đạt 7,2 tCO2e vào năm 2013. Lượng khí thải bình quân đầu người của Ấn Độ đã tăng gấp đôi từ 0,8 tCO2e trong 1.990-1,9 tCO2e nhưng dự kiến ​​sẽ vượt qua lượng khí thải bình quân đầu người của EU vào năm 2019.

Không có thay đổi, tuy nhiên, ở vị thế của quốc gia về khí thải nhà kính tuyệt đối. Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU và Ấn Độ vẫn còn bốn bộ phát đầu tương ứng. Trung Quốc, Hoa Kỳ và Ấn Độ đóng góp tổng cộng 51% lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu trong năm 2013 Điều thú vị là trong số 10 nước phát thải hàng đầu, chỉ có EU và Trung Quốc (và Mỹ, nếu xét California và RGGI) có một số hình thức khí thải phương án kinh doanh hoạt động. Khi các nhà đàm phán từ gần 200 quốc gia bắt đầu các cuộc thảo luận vào cuối năm nay ở Peru tại Hội nghị các bên 20, người ta có thể mong đợi các cuộc gọi để mở rộng các cơ chế giảm phát thải trên thị trường liên kết trên toàn thế giới mới. Các thị trường carbon phân phối và hiện đang bỏ liên kết cuối cùng có thể được kết hợp để tạo thành một thị trường carbon toàn cầu khi một hiệp ước mới thay đổi khí hậu tiềm năng được thi hành vào đầu thập kỷ tới.

Hình ảnh tín dụng: ô nhiễm than Martin Muránsky | Shutterstock
Nguồn: http://cleantechnica.com/2014/09/23/chinas-per-capita-emissions-exceeded-europe/