5.11.14
Hạn nộp hồ sơ 12 tháng 11 năm 2014.

Quỹ Châu Á (Asia Foundation) mời các cá nhân tài năng dưới 40 tuổi để ứng tuyển cho cho năm 2015 Chương trình nghiên cứu sinh phát triển Châu Á: Lãnh đạo mới nổi cho chương trình trong tương lai của châu Á. Các nhà hoạch định thay đổi châu Á quan tâm trong việc giải quyết những thách thức phát triển kinh tế và xã hội của khu vực được khuyến khích để trở thành đồng nghiệp. Các cá nhân phải thể hiện cam kết xuất sắc, tính toàn vẹn, và tiềm năng lãnh đạo trong lĩnh vực chuyên môn của họ và trong cộng đồng của họ lớn hơn.

Lĩnh vực chuyên môn của Quỹ Châu Á:  
 • Quản trị và pháp luật; 
 • Phát triển Kinh tế; 
 • Nâng cao vị thế của phụ nữ; 
 • Môi trường; 
 • Hợp tác khu vực
Các chương trình học bổng bao gồm chi phí cho các môn học và chương trình, giá vé máy bay và giao thông vận tải địa phương, chỗ ở và các bữa ăn, phí visa, và sức khỏe và bảo hiểm tai nạn. Fellows cũng được cung cấp một khoản phụ phí trong các hoạt động chương trình.

Thành phần chương trình

 • Chương trình đào tạo lãnh đạo [ Singapore , ngày 04-09 tháng 3, 2015]
 • Hội thảo về Phát triển Châu Á [ Nepal , ngày 10-15 tháng 3, 2015]
 • Lãnh đạo đối thoại và trao đổi [ Hoa Kỳ, ngày 13-30 tháng 9, 2015]
 • Giải thưởng Phát triển chuyên môn
 • Mentoring

Tiêu chuẩn hội đủ điều kiện

 • Ứng viên phải có hồ sơ chứng minh thành tích cao, và phải thể hiện bằng chứng về khả năng nổi bật cho sự thăng tiến nghề nghiệp và các tác động đáng kể trong lĩnh vực lựa chọn của họ.
 • Ứng viên phải có hồ sơ chứng minh kinh nghiệm và thành tựu liên quan đến lĩnh vực của Quỹ Châu Á của chuyên môn.
 • Ứng viên phải có tính cách cá nhân xuất sắc và toàn vẹn.
 • Ứng viên phải là chu đáo, cam kết, tôn trọng và các nhà lãnh đạo truyền cảm hứng trong lĩnh vực chuyên môn của họ và trong cộng đồng của họ lớn hơn.
 • Người nộp đơn phải dưới 40 tuổi tính đến thời điểm lựa chọn tức là ngày 1 tháng 1 năm 2015.
 • Ứng viên phải thành thạo trong ngôn ngữ tiếng Anh.
 • Ứng viên phải cam kết có sẵn và có thể tham gia vào tất cả các phần của chương trình vào ngày chương trình quy định.
 • Ứng viên phải là công dân cư trú hoặc công dân các quốc gia sau - Afghanistan , Bangladesh , Campuchia ,Trung Quốc , Ấn Độ , Indonesia , Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào , Malaysia , Mông Cổ , Myanmar , Nepal,Pakistan , Philippines , Singapore, Sri Lanka , Thái Lan , Timor-Leste, và Việt Nam .

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập thông tin học bổng .