5.11.14
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 12 năm 2014

Trung tâm sau đại học và nghiên cứu nông nghiệp khu vực Đông Nam Á mời tham gia đề nghị tài trợ cho ASFN (Network Lâm nghiệp Xã hội ASEAN) Quỹ đáp ứng chiến lược. Các dự án mà phản ứng để phát triển các khu vực có tầm quan trọng chiến lược trong các vấn đề liên quan đến nhau của An ninh lương thực, Đói nghèoBiến đổi khí hậu trong khu vực sẽ được chuyển tiếp. Yêu cầu hỗ trợ có thể được thực hiện cho các dự án đơn hoặc đa quốc gia.

Phân bổ Grant

 • Đến 15.000USD cho đơn dự án đơn quốc gia
 • Lên đến 30.000 USD cho các dự án đa quốc gia
 • Lên đến 2.000 USD - Tài trợ học bổng đào tạo

Dự án có thể (cả đơn và đa quốc gia)

 1. Nghiên cứu thay đổi nhanh - các nhà nghiên cứu để hỗ trợ ra quyết định thông qua phương pháp nhanh chóng cung cấp câu trả lời cho câu hỏi cụ thể.
 2. Đánh giá thăm dò - nghiên cứu về một vấn đề mới / chủ đề hoặc cho một vấn đề đang nổi lên mà chưa được xác định rõ ràng nào.
 3. Meta-phân tích / nghiên cứu phân tích và suy nghĩ mảnh - kiểm tra kết quả nghiên cứu trước đây 'để xác định mô hình hoặc các mối quan hệ thú vị khác.
 4. Tham quan học tập
 5. Đối thoại / thảo luận bàn tròn - tập hợp các chuyên gia, các học viên và người ra quyết định kiểm tra và khám phá một mối quan tâm phát triển trong một môi trường cộng tác.


Tiêu chuẩn hội đủ điều kiện

 • Dự án đề xuất phải phản ứng với phát triển các lĩnh vực có tầm quan trọng chiến lược trong các vấn đề liên quan đến nhau của an ninh lương thực, đói nghèo và biến đổi khí hậu trong khu vực.
 • Dự án đề xuất phải kịp thời và cần hỗ trợ trong nước sáng kiến ​​mà sẽ cho phép (AMS) Đầu mối của Nhà nước thành viên ASEAN để nhanh chóng đáp ứng với các vấn đề đang nổi lên và thách thức, và tăng cường khả năng của mình để nói lên những khuyến nghị chính sách và hướng dẫn.
 • Danh sách các nước đủ điều kiện - Brunei , Miến Điện, Campuchia , Indonesia , Lào , Malaysia , Philippines, Singapore , Thái Lan , Đông Timor, Việt Nam .


Toàn bộ hồ sơ đề xuất bao gồm - thư yêu cầu, đề nghị, và trang bìa. Đề nghị bao gồm - giới thiệu, dự án nghiên cứu, ngân sách và thời gian, kế hoạch phát triển bền vững và các phụ lục (tài liệu tham khảo, thư xác nhận, hồ sơ và tổ chức của đề xuất tổ chức thực hiện / đối tác).

Lưu ý : Các hồ sơ đề xuất phải được gửi qua email. Tài liệu liên quan như bản đồ, kế hoạch quản lý, hình ảnh, và xác nhận phải được quét kỹ thuật số và gửi qua email.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Hướng dẫn Quỹ .