4.11.14

Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp Quỹ Khoa học quốc gia Hoa Kỳ (NSF) vừa công bố đợt bốn của Chương trình quan hệ đối tác nhằm thúc đẩy tham gia nghiên cứu (PEER) để hỗ trợ và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và kỹ thuật.

Việt Nam nhận được ba khoản tài trợ nghiên cứu cho các dự án về quản lý nước và nghiên cứu đa dạng sinh học khi danh sách các dự án được nhận tài trợ đợt ba được công bố trong tháng 8-2014. Tổng cộng, các nhà nghiên cứu Việt Nam đã nhận được tám khoản tài trợ nghiên cứu từ chương trình PEER kể từ khi chương trình bắt đầu năm 2011.

PEER là một chương trình tài trợ cạnh tranh dành cho các nhà khoa học từ một số quốc gia (trong đó có Việt Nam) nộp đề xuất xin tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu và xây dựng năng lực có sự phối hợp cùng các cộng sự là các nhà khoa học Hoa Kỳ do NSF tài trợ nhằm giải quyết một loạt các thách thức phát triển quan trọng.

Các nhà nghiên cứu Việt Nam quan tâm đến nguồn tài trợ cho các dự án nghiên cứu của mình có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về chương trình PEER tại trang web http://www.nationalacademies.org/peerscience. Thời hạn nộp đề xuất sơ bộ cho đợt nhận hồ sơ mới này là ngày 9-1-2015 (thời hạn nộp đề xuất đầy đủ là ngày 30-3-2015).