2.12.14
Ngày 17 Tháng Mười Một 2014, Chương trình Hợp tác Môi trường và năng lượng tiểu vùng Sông Mekong (EEP Mekong), đã bắt đầu giai đoạn bốn năm lần thứ hai của mình.


Dựa trên những bài học cho đến nay, các chương trình đặt mục tiêu tăng cường ảnh hưởng và hiệu quả của nó bằng cách thu hẹp trọng tâm õ ràng hơn về việc tăng và cải thiện tiếp cận của người dân nông thôn với các dịch vụ và sản phẩm năng lượng bền vững với giá cả phải chăng cho các nước ở tiểu vùng sông Cửu Long. Mục đích cũng là để tăng khả năng phục hồi môi trường của cộng đồng địa phương thông qua các giải pháp năng lượng tái tạo địa phương.

Để đạt được mục tiêu đề ra chương trình sẽ hỗ trợ cả việc thí điểm và nhân rộng các huyện, thôn, bản phân phối năng lượng / mô hình kinh doanh toàn diện và các công nghệ năng lượng tái tạo đáp ứng nhu cầu của người sử dụng và cung cấp các dịch vụ năng lượng bền vững đó là giá cả phải chăng, hiệu quả và chất lượng tốt. Trong giai đoạn mới này, các đơn vị điều phối khu vực (RCU) sẽ được đặt tại Vientiane, Lào.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với Cosme de Arana tại cosme.arana@eepmekong.org.

Thông tin thêm, vui lòng tham khảo (bản tiếng Anh): http://eepmekong.org/main_navigation/EEP2.pdf