2.12.14
Đan Mạch đã quyết định hỗ trợ đầu tư năng lượng hiệu quả tại Việt Nam với số tiền là 11 triệu đô la Mỹ. 

“Những bí quyết của Đan Mạch và công nghệ xanh tiên tiến đều rất phù hợp với những thách thức hiện tại mà Việt Nam đang phải đối mặt. Khoản đầu tư này sẽ được nhắm đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa, họ được coi là xương sống của nên kinh tế và cho đến nay rất ít chú ý đến hiệu quả năng lượng “ Đại sứ Đan Mạch John Nielsen nói tại buổi họp báo ngày hôm nay.

Đại sứ quán Đan Mạch và ngân hàng ANZ Việt Nam hôm nay đã cùng nhau ký kết một thỏa thuận mà theo đó ANZ Việt Nam sẽ được ủy thác là Ngân Hàng Cổ Phần quản lý Quỹ đại diện cho Quỹ năng lượng hiệu quả của Sứ quán Đan Mạch.

Đại sứ Đan Mạch John Nielsen phát biểu tại hội thảo

Nguồn: https://www.facebook.com/dkvietnam