24.1.15
Video mô tả hoạt động của 1 nhà máy biogas, sử dụng nguyên liệu là phụ phẩm nông nghiệp. Biogas được dùng để sản xuất điện, nhiệt, hoặc làm nhiên liệu lỏng cho giao thông hay các mục đích khác.