30.1.15
Pin nhiên liệu có thể là một nguồn năng lượng chính của tương lai, nhưng làm thế nào để các thiết bị này làm việc? Trong Naked Science Scrapbook, chúng tôi tìm hiểu làm thế nào để tạo ra điện từ khí hydro, làm thế nào các pin nhiên liệu đã giúp con người đến được đến mặt trăng, và làm thế nào bạn có thể sử dụng để đun nóng nước tại nhà...