12.1.15
Ths. Nguyễn Anh Tuấn, Viện Năng lượng, Bộ Công Thương 
KS. Nguyễn Mạnh Cường, Viện Năng lượng, Bộ Công Thương

Nội dung chính:
i) Hiệu chỉnh lại dự báo nhu cầu điện đến năm 2030 với mục tiêu giảm dần cường độ tiêu thụ điện, tăng hiệu quả sử dụng điện và hiệu quả đầu tư các công trình điện;
ii) Tăng cường tỷ trọng các nguồn năng lượng sạch: điện từ năng lượng tái tạo, từ khí đốt và khí hoá lỏng (LNG)… để giảm thiểu tác động đến môi trường, phát triển bền vững;
iii) Nghiên cứu đề xuất các giải pháp mới về quy hoạch lưới truyền tải: liên kết lưới truyền tải Bắc-Trung-Nam, truyền tải công suất lớn từ các cụm nhiệt điện - điện hạt nhân từ duyên hải nam Trung bộ về Nam bộ, giảm dòng ngắn mạch…
Nguồn: http://www.ievn.com.vn/tin-tuc/Quy-hoach-he-thong-dien-Viet-Nam-nhin-tu-phia-an-ninh-nang-luong-Quoc-gia-6-1242.aspx