7.3.15
Xu thế giá pin mặt trời trên thế giới theo tháng. Nguồn: www.pvxchange.com/