2.6.15
Đảm bảo an ninh năng lượng và giảm thiểu phát thải khí nhà kính là mục tiêu hàng đầu của các nước trong khu vực ASEAN trong tương lai. Năng lượng tái tạo, nhiên liệu sinh học được xem là giải pháp góp phần thực hiện mục tiêu trên. Văn phòng đổi mới khoa học công nghệ Thái Lan (STI) và Mạng lưới liên kết các trường đại học về Năng lượng và Môi trường (JGSEE) khởi xướng dự án “ASEAN Biomass STI”. Mục tiêu của dự án là thúc đẩy các cơ hội hợp tác giữa các nước trong khu vực ASEAN về khoa học công nghệ và hỗ trợ chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất và ứng dụng nhiên liệu sinh khối. Hội thảo đã được tổ chức liên tiếp trong hai năm 2013 và 2014 tại Thái Lan. Năm 2015, Viện Khoa học và Công nghệ Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (VJIIST) thuôc trường Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ đứng ra chủ trì các hoạt động của dự án ASEAN BIOMASS PROJECT PHASE II.

Sự kiện chính sẽ diễn ra trong tháng 6 với nội dung “Tọa đàm trao đổi thông tin và cơ hội hợp tác giữa Doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan” sẽ tổ chức liên tiếp vào hai ngày 11/6/2015 tại Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh và ngày 12/6/2015 tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Nội dung tọa đàm bao gồm các lĩnh vực :
  • Đánh giá tổng quan về thị trường viên nén trong khu vực ASEAN 
  • Sản xuất viên nén, chứng chỉ trồng rừng... 
  • Cải hoán và chuyển đổi lò hơi đốt than sang đốt sinh khối 
  • Giới thiệu các dự án năng lượng sinh khối đang triển khai tại Việt Nam và Thái Lan 
  • Trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư 
Thời gian:
Ngày 11 tháng 6 năm 2015 tại TP. Hồ Chí Minh
Ngày 12 tháng 6 năm 2015 tại Hà Nội

Đơn vị tài trợ:
Văn phòng đổi mới khoa học công nghệ Thái Lan (STI)
Mạng lưới liên kết các trường đại học về Năng lượng và Môi trường (JGSEE)

Đơn vị tổ chức:
Viện Khoa học Công nghệ Quốc Tế Việt Nam Nhật Bản (VJIIST),
Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST) Khoa Công nghệ Hóa học,
Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh