12.4.16
Ngày 5 - 4, UBND tỉnh và Công ty TNHH Solarpark Korea (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ Dự án (DA) đầu tư nhà máy điện năng lượng mặt trời. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì nghi thức ký kết; cùng tham dự có Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh, đại diện sở, ngành địa phương và nhà đầu tư. 
 
Ông Park Hyun Woo, Giám đốc Công ty TNHH Solarpark Korea báo cáo một số thông tin về dự án
Ông Park Hyun Woo, Giám đốc Công ty TNHH Solarpark Korea báo cáo một số thông tin về dự án
DA nhà máy điện năng lượng mặt trời có công suất dự kiến 300 – 500 MW, vốn đầu tư 0,6 – 1 tỷ USD, sẽ xây dựng tại hồ Ea Súp Thượng (huyện Ea Súp). Biên bản ghi nhớ sẽ thiết lập sự hợp tác giữa địa phương và doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến DA.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị và đại diện nhà đầu tư trao cho nhau biên bản ghi nhớ
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị và đại diện nhà đầu tư ký và trao biên bản ghi nhớ
Theo đó, hai bên đồng ý tích cực hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau cho mục tiêu của DA, bảo đảm các thủ tục và quy trình làm việc theo quy định, tập trung vào hiệu quả của công trình. Cụ thể, theo điều khoản của biên bản ghi nhớ, tỉnh Đắk Lắk sẽ chuẩn bị địa điểm thích hợp để xây dựng nhà máy; hỗ trợ đầy đủ cho nhà đầu tư trong quá trình khảo sát, nghiên cứu và triển khai DA; kiến nghị và thực hiện các thủ tục cần thiết với Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và Tập đoàn Điện lực Việt Nam; đồng thời, có những điều kiện ưu đãi và khuyến khích đầu tư đối với chủ đầu tư. Phía Công ty TNHH Solarpark Korea có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, thông tin cho việc thẩm định và cấp giấy phép đầu tư; hoàn thành những thủ tục cần thiết và chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực để thực hiện DA; giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư của tỉnh Đắk Lắk với các doanh nghiệp Hàn Quốc… 

Bài liên quan: