18.10.16

Khoa Năng lượng trường ĐH Khoa học và Công nghê Hà Nội (USTH) đang cần tuyển 01 ứng viên làm nghiên cứu sinh và (>1) sinh viên thực tập (hoặc các nhà nghiên cứu trẻ) chuyên ngành liên quan đến năng lượng sinh học (the thermochemical conversion of biomass - carbonisation).

1. Ứng viên làm tiến sỹ: theo học bổng của đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, làm cả ở Pháp và Việt Nam với sự hợp tác giữa CIRAD (Montpellier, France), USTH và HUST.

2. Các thực tập sinh làm tại trung tâm thí nghiệm về năng lượng sinh học tại USTH, thời gian làm từ 4 đến 6 tháng, có trả lương (theo thỏa thuận công việc và trình độ)

Yêu cầu ngôn ngữ: thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Thông tin thêm về học bổng xem ảnh đính kèm. Best regards,
Dr. NGUYEN-TRINH Hoang Anh,
--
Clean Energy and Sustainable Development (CleanED) lab,
Department of Energy,
University of Science and Technology of Hanoi (USTH), 
18 Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam