27.10.16
Washington, DC (Ngày 26 tháng 10, 2016): Một liên minh đa dạng đang kêu gọi Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ mở rộng ưu đãi cho hiệu quả năng lượng trong chương trình Kế hoạch phát triển Điện sạchh. Được dẫn dắt bởi các Hội đồng kinh tế năng lượng hiệu quả Mỹ (ACEEE), liên minh này cho rằng hiệu quả năng lượng nên được tiếp cận các khoản tín dụng tương tự như năng lượng tái tạo thông qua Chương trình Ưu đãi năng lượng sạch (CEIP). Chương trình hành động nhanh của CPP như dự thảo hiện nay, đặt hiệu quả năng lượng vào thế bất lợi.

"Nhận thức được tầm quan trọng của Chương trình Ưu đãi năng lượng sạch như một cơ hội để thúc đẩy đầu tư vào chiến lược giảm phát thải chi phí thấp, chúng tôi đề nghị rằng kế hoạch Dự trữ lượng tái tạo (RER) nên được mở rộng cho cả các chính sách và các giải pháp hiệu quả năng lượng", bức thư gửi bà Gina McCarthy, giám đốc  EPA, nói. Các bên ký tên vào thư này bao gồm một loạt các doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách, các địa phương, các nhóm môi trường, bảo vệ sức khỏe, và các cộng đồng đức tin.

Chương trình Ưu đãi năng lượng sạch (CEIP) trả thưởng cho các khoản đầu tư ban đầu vào các dự án năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượngphục vụ cộng đồng thu nhập thấp. Nó cung cấp một khoản khuyến khích thêm cho năng lượng tái tạo, và các liên minh yêu cầu các EPA cũng đưa cả năng lượng hiệu quả vào trong chương trình tín dụng này.

"Năng lượng hiệu quả thường là lựa chọn chi phí thấp nhất cho các quốc gia đang tìm kiếm để thực hiện theo Kế hoạch phát triển Điện sạch, nhưng nó vẫn chưa được xem xét đầy đủ như một chiến lược cho kế hoạch ưu đãi năng lượng sạch," Steven Nadel, giám đốc điều hành ACEEE nói. "Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ cần mở rộng các gói tín dụng có sẵn với năng lượng tái tạo cho cả hiệu quả năng lượng, trong đó sẽ giúp kiểm soát chi phí tiêu thụ điện và giữ tiền trong tay của cộng đồng."

"Kế hoạch phát triển Điện sạch vượt xa so với nhu cầu bảo vệ khí hậu của chúng ta, bởi vì nó giúp giảm ô nhiễm không khí mang lại những lợi ích mạnh mẽ cho sức khỏe cộng đồng", Catherine Thomasson, giám đốc điều hành của Hội Bác sỹ Trách nhiệm Xã hội cho biết. "Bằng cách khuyến khích tiết kiệm năng lượng, Chương trình ưu đãi năng lượng sạch sẽ giúp giảm sự phụ thuộc của ngành điện vào nhiên liệu hóa thạch --- mà làm giảm chất bụi lơ lửng, oxit nitơ và ô nhiễm không khí độc hại khác được tạo ra từ các nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch."

"Trẻ em và các cộng đồng địa phương là lý do tại sao, những người Kitô chúng ta quan tâm về Kế hoạch phát triển Điện sạch," Mục sư Mitchell C. Hescox, Chủ tịch / Giám đốc điều hành của Mạng lưới Môi trường Evangelical cho biết. "Chúng tôi tin rằng một tương lai năng lượng sạch, trong đó bao gồm việc mở rộng hiệu quả năng lượng và cắt giảm ô nhiễm sẽ tác động sâu sắc tới cuộc sống của con người."

Các yêu cầu đề nghị rằng EPA quan tâm tới hiệu quả năng lượng như năng lượng tái tạo trong Chương trình Ưu đãi năng lượng sạch CEIP. Việc loại trừ hiệu quả năng lượng là một quyết định sai lầm mà có thể gây ra các giải pháp tốn kém hơn cho các bang.

Giảm phát thải thông qua hiệu quả năng lượng tốn ít chi phí hơn đáng kể hơn so với các phương án khác. Những khoản tiết kiệm được dành cho khách hàng, dẫn đến tạo việc làm tại địa phương và phát triển kinh tế. Đề xuất cuối cùng của EPA cho Chương trình Ưu đãi năng lượng sạch CEIP sẽ là một cơ hội quan trọng để đảm bảo rằng các bang có thể trả thưởng cho khoản đầu tư vào hiệu quả năng lượng và đạt được mục tiêu giảm phát thải của mình.

Đơn giản mà nói, ACEEE và các đối tác đang tìm cách đưa hiệu quả năng lượng vào một sân chơi bình đẳng với năng lượng tái tạo. Để đọc nọi dung lá thư kiến nghị, hãy truy cập: http://aceee.org/regulatory-filing/ceip-letter-091516

Về ACEEE:
 Hội đồng kinh tế năng lượng hiệu quả Mỹ (ACEEE) hoạt động như một chất xúc tác để thúc đẩy các chính sách, chương trình, công nghệ, đầu tư, và hành vi về hiệu quả năng lượng. Để biết thông tin về ACEEE và các chương trình, ấn phẩm, và các hội nghị, hãy truy cập aceee.org. ACEEE có trụ sở tại 529 14th Street., NW, Suite 600, Washington, DC 20.045.
 
Liên hệ truyền thông: Patrick Kiker
202.507.4043, pkiker@aceee.org