20.10.16
Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) đã đạt đến một mốc mới ngày hôm nay với sự chấp thuận lên tới 745 triệu USD cho các đề xuất tài trợ tại cuộc họp thứ 14 của quỹ. 10 dự án và các chương trình có tổng giá trị 2,6 tỷ USD, và sẽ giúp 27 quốc gia trên toàn cầu để giảm lượng khí thải của họ và thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu. 

"Việc phê duyệt số tiền này là một thành tích ấn tượng đối với Quỹ," Ông Zaheer Fakir, đồng Chủ tịch Ban Các Nước Đang Phát Triển nói. "Với những chấp thuận tài trợ, chúng tôi đã cam kết hơn 1 tỷ USD trong tài GCF năm nay để hỗ trợ phát thải thấp và phát triển với khí hậu ở các nước đang phát triển."  

"Bằng cách làm việc cùng nhau như một Hội đồng quản trị, chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận tuyệt vời tại cuộc họp này, "Ông Ewen McDonald, Đồng Chủ tịch Ban Các Nước Phát Triển nói. "Chúng tôi bây giờ cũng trên con đường để đạt được mục tiêu đầy khát vọng là phê duyệt 2,5 tỷ USD tài trợ của GCF trong năm nay." 

Các dự án và chương trình sau đây đã được phê duyệt tại cuộc họp thứ 14:
 • 37 triệu USD cho Scaling-up giảm nguy cơ bùng phát Glacial Lake lũ ở miền Bắc Pakistan với UNDP;
 • 41,2 triệu USD cho tài chính và sử dụng đất cụ lập kế hoạch để giảm khí thải từ mất rừng với UNDP;
 • 80 triệu USD cho cơ sở năng lượng bền vững cho Đông Caribbean với IDB;
 • 16,7 triệu USD cho Dự án Quản lý đô thị lũ Senegal hợp với AFD;
 • 39,3 triệu USD cho phát triển của Argan Orchards trong suy thoái môi trường với ADA Morocco;
 • 9,5 triệu USD cho chống chịu khí hậu nông nghiệp ở 3 trong số các vùng dễ bị tổn thương ở cực Bắc của Namibia với EIF;
 • 10 triệu cho dự án tăng cường để thích ứng: Tạo sinh kế chống chịu biến đổi khí hậu và khả năng hồi phục thông qua dựa trên cộng đồng quản lý tài nguyên ở Namibia với EIF;
 • 378 triệu USD cho bền vững thiết bị với EBRD Tài chính Năng lượng;
 • 53,5 triệu USD cho bền vững  ở Đông Madagascar với CI / EIB;
 • 80 triệu USD cho Chương trình tiếp cận năng lượng xanh của Deutsche Bank AG
Ủy ban mở rộng nhóm các tổ chức đối tác cấp vốn của Quỹ do công nhận 8 tổ chức sau đây, nâng tổng số các thực thể được công nhận đến 41:
 1. Banque Ouest Africaine de Développement (Ngân hàng Phát triển Châu Phi Tây, boad), có trụ sở tại Togo;
 2. Ngân hàng Phát triển Caribbean (CDB), có trụ sở tại Barbados;
 3. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), có trụ sở tại Đức;
 4. Tổ chức Nông Lương của Liên Hợp Quốc (FAO), có trụ sở tại Ý;
 5. Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD), có trụ sở tại Ý;
 6. Nederlandse Financierings-Maatschapij voor Ontwikkelingslanden NV (FMO), có trụ sở tại Hà Lan;
 7. Viện Nam Phi Sinh học Quốc gia (Sanbi), có trụ sở tại Nam Phi;
 8. XacBank LLC (XacBank), có trụ sở tại Mông Cổ.
Trong cuộc họp, Hội đồng quản trị lựa chọn một Giám đốc điều hành mới của Ban Thư ký GCF, ông Howard Bamsey, để lãnh đạo Quỹ thông qua giai đoạn phát triển tiếp theo, bao gồm cả việc thực hiện danh mục đầu tư phát triển, và nhân rộng các nhân viên làm việc tại Ban Thư ký.   

Các cuộc họp tiếp theo của Ban sẽ được đồng tổ chức bởi nhà nước độc lập Samoa và Khối thịnh vượng chung của Úc, và diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 12 năm 2016, tại Apia, Samoa.