3.11.16
Giới thiệu Phần mềm RETScreen Expert

Nhóm phát triển RETScreen tại Trung tâm Nghiên cứu CanmetENERGY tại Varennes đã có nhiều nỗ lực để cung cấp các phiên bản mới nhất của RETScreen là một hệ thống Phần mềm quản lý năng lượng sạch để phân tích tính hiệu quả năng lượng, năng lượng tái tạo và tính khả thi dự án đồng phát cũng như phân tích hiệu suất năng lượng hiện hữu.

RETScreen Expert là một ứng dụng phần mềm hoàn chỉnh, có sẵn cho Windows, cho phép các chuyên gia và các nhà hoạch định để nhanh chóng xác định và đánh giá tính khả thi của các dự án tiềm năng cho hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo. nền tảng phần mềm này cũng có thể được đo và dễ dàng theo dõi hiệu suất năng lượng thực tế và liên tục cho các tòa nhà, các nhà máy và nhà máy điện trên toàn thế giới.

RETScreen Expert, một phiên bản phần mềm cao cấp tiên tiến, có sẵn chế độ người xem hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt RETScreen có phiên bản tiếng Việt

Các yêu cầu hệ thống:
  • Microsoft® Windows Vista SP2 | Windows 7 | Windows 8 | Windows 10
  • Microsoft® .NET Framework 4.6 hoặc cao hơn
RETScreen Expert là một bước tiến đáng kể so với phiên bản trước của phần mềm, RETScreen Suite. RETScreen cho phép các chuyên gia và những người ra quyết định nhanh chóng nhận dạng, đánh giá và tối ưu hóa tính khả thi kỹ thuật và tài chính của các dự án năng lượng sạch tiềm năng. Nền hệ thống phần mềm trí tuệ quyết định này còn giúp các nhà quản lý dễ dàng đo lường và kiểm tra hiệu năng thực tế của các cơ sở mình và giúp tìm ra các cơ hội tiết kiệm/sản xuất năng lượng bổ sung.

Với cơ sở dữ liệu toàn diện của mình, và luôn luôn phát triển, với các cơ sở nguyên mẫu, công cụ Phân tích năng lượng ảo mới cho phép người dùng nhanh chóng xác định các tiềm năng tiết kiệm năng lượng và cho bất kỳ vị trí nào trên thế giới mà không cần phải truy cập trang web. Một mô-đun Phân tích danh mục đầu tư linh hoạt cho phép phân tích danh mục đầu tư rộng khắp từ các giải pháp hiệu quả năng lượng trong một căn hộ đơn lẻ đến một danh mục gồm hàng ngàn khoản đầu tư của các tòa nhà thương mại / thể chế, cơ sở công nghiệp và / hoặc các nhà máy phát điện.

Đây là phiên bản cao cấp của phần mềm được phát triển bởi chính phủ Canada phối hợp với Tổng cục Hàng không và Vũ trụ (NASA) của Hoa Kỳ, Mạng lưới Năng lượng tái tạo và năng lượng hiệu quả (REEEP) ở Vienna và Mạng các nhà hoạt động điện độc lập (IESO) của Ontario.