8.11.16
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có tờ trình Bộ Công Thương xem xét phê duyệt bổ sung Dự án điện mặt trời Phước Thái (xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) vào Quy hoạch điện phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến 2030 (Quy hoạch điện VII điều chỉnh).

Theo tờ trình, Dự án điện mặt trời Phước Thái có tổng công suất 200MW bao gồm Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1, 2,3 với công suất tương ứng là 50MW; 100MW; 50MW.


Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh, tổng công suất năng lượng tái tạo đưa vào vận hành giai đoạn 2016-2030 là 25.083MW. Trong đó, công suất nguồn điện mặt trời khoảng 850MW vào năm 2020, khoảng 4.000MW vào năm 2025 và khoảng 12.000MW vào năm 2030. Do đó, việc bổ sung Dự án điện mặt trời Phước Thái vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh là hết sức cần thiết.

Được biết, Dự án điện mặt trời Phước Thái đã được UBND tỉnh Ninh Thuận chấp thuận tại văn bản số 4001/UBND-KT ngày 29/9/2016. Tuy nhiên, Dự án điện mặt trời Phước Thái hiện chưa có tên trong danh mục các dự án nguồn điện vận hành giai đoạn 2016-2020.

Vì vậy, để có cơ sở triển khai các công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng Dự án, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị thì cần thiết phê duyệt bổ sung Dự án điện mặt trời Phước Thái vào danh mục các nguồn điện vận hành giai đoạn 2016-2020 trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho rằng, việc đầu tư Dự án điện mặt trời Phước Thái là phù hợp xu thế phát triển hiện nay, cung cấp nguồn điện và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng phụ tải khu vực miền Trung Nam Bộ và Nam Bộ, tăng nguồn năng lượng xanh, giảm thiểu phát thải nhà kính, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Hơn nữa, với ưu điểm là sử dụng năng lượng sạch để sản xuất điện năng, không phát thải khí nhà kính, không gây ô nhiễm môi trường, việc đầu tư xây dựng Dự án điện mặt trời Phước Thái là dự án phù hợp với Chiến lược phát triển nguồn Năng lượng tái tạo của Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chỉ đạo./.

Nguồn: VOV