20.12.16
Ngày 08/12/2016, Lãnh đạo Sở Công thương, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND thị xã Phước Long, UBND huyện Bù Gia Mập cùng với Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ khảo sát thực địa khu vực dự kiến triển khai nhà máy điện mặt trời.
Xác định vị trí nhà máy NLMT trên bản đồ quy hoạch

Dự án nhà máy điện mặt trời dự kiến công suất 45MW, triển khai trên khu vực vành đai công trình thủy điện, các hạng mục chính bao gồm: hệ thống các tấm quang điện, hệ khung giá đỡ chuyên dụng, hệ thống chuyển đổi Inverter, hệ thống trạm biến áp nâng 0,4/10kV & 10/110kV, hệ thống điều khiển, giám sát, thu thập số liệu từ xa, hệ thống camera, chiếu sáng và một số hệ thống phụ trợ khác…

Năng lượng mặt trời tại khu vực tỉnh Bình Phước và đặc biệt tại khu vực vành đai Nhà máy thủy điện Thác Mơ là khá lớn. Bức xạ mặt trời mạnh nhất là vào tháng 3, với năng lượng trung bình đến 5,62 kWh/m2/ngày và tháng 11 bức xạ mặt trời thấp nhất khoảng 4,47 kWh/m2/ngày. Nhìn chung, năng lượng trung bình năm tương đối cao, trung bình năm khoảng 5.04 kWh/m2/ngày. Số giờ nắng trung bình năm khoảng 2.400 giờ./.