4.5.17
Một thách thức lớn cho nhân loại trong thế kỷ 21 là giảm phát thải khí nhà kính, yếu tố quyết định gây ra biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó yêu cầu về đảm bảo an ninh năng lượng cũng là một thách thức lớn với các quốc gia. Vấn đề chính được đặt ra là tìm được một nguồn năng lượng sạch, rẻ, dồi dào để thay thế cho nguồn nhiên liệu hóa thạch, được coi là bẩn và đang được dự báo là sẽ cạn kiệt trong nay mai. Năng lượng sinh học hiện đang là một hướng đi mà nhiều quốc gia đã lựa chọn cho cả 2 mục đích này.

Việt Nam, cũng không nằm ngoài xu hướng chung đó. Trước nguy cơ cạn kiệt của các nguồn nhiên liệu hóa thạch, sự phụ thuộc vào nhập khẩu các nguồn than, dầu, những thách thức về an toàn từ điện hạt nhân, việc đẩy mạnh nghiên cứu, khai thác các nguồn năng lượng sinh học ở Việt Nam ngày càng trở nên cần thiết.

Các chương trình đào tạo về Năng lượng sinh học, sẽ là chìa khóa, làm nền tảng cho việc nghiên cứu, ứng dụng và phát triển các nguồn năng lượng sinh học ở Việt Nam. DEVI xin giới thiệu danh sách các khóa học về Năng lượng sinh học ở châu Âu cho bậc Sau đại học và Tiến sỹ. Thông tin về học bổng cho từng khóa học (nếu có), vui lòng tham khảo thêm website của trường, hoặc các chương trình học bổng của các Đại sứ quán ở Việt Nam, hoặc trên trang DEVI.

Tải danh sách các khóa học Năng lượng sinh học ở EU tại đây
(A synopsis of current training courses in bioenergy at Masters and PhD levels in EU countries)

Spcecial thank and credit go to Irene Watkinson and Tony Bridgwater, Bioenergy Research Group, Aston University, Birmingham B4 7ET, UK.